Evanjelizm Ne Demek, Evanjelizm Nedir

Evanjelizm Ne Demek, Evanjelizm Nedir

Evanjelizm ne demek? Tam anlamı ile Evanjelizm nedir? Son dönemlerde özellikle siyasi haberler içerisinde sıklıkla duyulan bu kelime çevremizde çok daha fazla merak edilir oldu. Bu nedenle evanjelizm kelimesi üzerinde durmakta fayda var. Hristiyanlık ve Amerika ile bağlantısı olan bu kavram, temelinde inanç kavramını sorgulayan bir anlam da taşımaktadır.

Evanjelizm Ne Demek

Evanjelizm kelimesi, kutsal kitaba yönelmek anlamına gelmektedir. Burada bahsedilen kutsal kitap yalnızca Hristiyanlık dinini ilgilendiren İncil değil, aynı zamanda Eski Ahiy adı ile bilinen Tevrat ve Zebur, yani diğer adı ile Mezmurlar olarak da geçer.

Ancak kelimelerin ilham kaynağı olarak seçtiği temel kitap İncil olarak kabul edilir. Bununla birlikte İncil’i oluşturan diğer kitaplar da bu konuya dahildir. Hıristiyan otoriteleri tarafından daha önceden doğrulanıp kabul edilmiş dört kanonik olarak bilinen matta, markos, yuhanna ve luka yazılarına da evanjel adı verilmektedir. Hristiyanlık dini adına evanjelizm kelimesini ilk kez kullanan kişi, reform hareketlerinin lideri olarak da bilinen Martin Luther King’tir.

Evanjelizm kavramı, genel olarak İncil kitapları hakkında vaaz verir. Hz. İsa üzerinde daha yoğun bir şekilde duran bu vaazların hedefi, Hristiyan dininden olmayan insanları bu dine yaklaştırmak ve davet etmek olarak bilinir. Evanjelizm kavramı Amerika toplumunda Hıristiyanlar için en radikal ve tutucu dinci kanalı olarak kabul edilmektedir. Aslında diğer yorumlara bakıldığında ve özellikle siyasi açıdan ele alındığında, kapitalizmin dini olarak evanjelizm görülmektedir. Bu kısmı hem din uzmanları hem de siyaset için tartışmalıdır. Bu nedenle evanjelizm nedir sorusu hem din hem de siyaset açısından farklı yorumlar içerebilir. İnsanlar evanjelizm ne demek diye ele almak istediğinde birçok kaynağı birlikte araştırmalıdır. Farklı görüşler ve kaynaklar üzerinden tarafsız bir şekilde evanjelizm kavramına ulaşmak mümkün olacaktır. Bu kavramın en tarafsız tanımı da dine ve dini kitabı yönelmek olarak ele alınabilir.

Deizm Nedir

Evanjelizm Nedir

Evanjelizm kelimesi birçok tanımı gibi genel olarak İncil kitabı hakkında vaaz vermek açıklaması ile bilinir. İlk Protestan reformu esnasında Martin Luther King ile birlikte onun tarafında olan insanlar için kullanılan bir tanım olarak da kabul ediliyordu. Ancak günümüzde daha çok Hıristiyan toplumunun tutucu kanadını temsil eden bir kelime olarak bilinir. Bu nedenle evanjelizm ne demek diye düşünüldüğü zaman günümüzdeki anlamıyla ele almak daha doğru olacaktır. Özellikle din açısından evanjelizm nedir sorusu reform hareketlerinden ziyade Hristiyanlık ile birlikte açıklandığında daha uygun olacaktır.

Evanjelizm İnancının Temeli

Evanjelizm kelimesinden türeyen Evanjelik inancına göre, tanrının Hristiyanlar için düşündüğü cennetle ilgisi olan ve Yahudiler adına da yeryüzünü ilgilendiren önemli iki planı bulunmaktadır. Bununla birlikte bu inanca göre diğer dindeki insanlar tanrı adına bir önem taşımaz. Tanrının planlarında yer alan ve Yahudileri ilgilendiren kısma bakıldığında, onlar için vaat edilen topraklara dönmeleri ve büyük İsrail ülkesini kurarak dünyaya egemen olmaları beklenmektedir. Yine bu inanca göre Evanjelik inancında olan insanlar bu plana hep birlikte destek olacak ve kendilerini de ahiret içerisinde kurtulmuş sayabilecektir. Tevrat ya da Zebur ile birlikte İncil kitabından oluşan Mukaddes kitabına göre, insanın yer yüzüne yeniden gelebilmesi için tüm Yahudi olan her bireylerin Kenan Diyarı adı ile de bilinen ve kendileri için tanrı tarafından verildiğine iddia ettikleri topraklarda bulunmaları beklenmektedir. Bu inanca göre Yahudiler yeniden dünyaya hükmedecek güce sahip olacak demektir.

Siyonizm Nedir

Evanjelizm Kavramının Gelişim Süreci

Evanjelizm kavramını merak eden birçok birey, aynı zamanda bu kavramın gelişim sürecini de merak etmekte ve nasıl bugünlere geldiğini araştırmaktadır. Hıristiyan Siyonizmi olarak bilinen evanjelizm kavramının kökenleri 17. yüzyıla dayanır. Bu yüzyılın İngiltere ülkesindeki isyankar ve tutucu küçük burjuvazi halkı, inancın temelini oluşturur. Bu halk hem Katolik lisesini tanımaz hem de İngiltere içerisinde bulunan yarı Katolik kilisesinin hakimiyetini de hiçbir şekilde kabul etmez.

Günümüzde de bu kadar kuvvetli olmasa da bu inanç aynı şekilde etkilerini göstermektedir. Bu tanımamak konusu ile birlikte aslında isyankar tutucu küçük burjuvazi dünya üzerinde yer alan hiçbir kralı da tanımayan Protestanlar olarak bilinir. Onların inancına göre gerçek ve tek kral olarak bilinen Hz. İsa, kıyamet gününden hemen önce geri gelecek ve tanrının dünyadaki hakimiyetinin başına geçen kişi olacaktır. Bu konuda kendisine güvenmeyen ve inanmayan insanlara karşı açtığı savaşı kazanarak her bireyin yok olmasını sağlayacaktır. Evanjelizm inancının gelişimine bakıldığında, bu süreç de din ve siyaset açısından oldukça tartışmalıdır.

Mecidiye Savaşı olarak da bilinen Armageddon, aslında dünyada yapılmış ilk savaşın adı olarak kabul edilir. Yapılacak son savaşın adı da yine Mecidiye Savaşı yani Armageddon olacaktır. Bu inanca göre bakıldığında yeniden savaş olmasına ve kan dökülmesine karşı bir özlem duyulduğu düşünülmektedir. Evanjelizm inancının diğer bir önemli özelliği, Martin Luther King ile başlayan Eski Ahit İnancına yönelme, yani bu hareketi daha radikal bir konuma ulaştırma ve Tevrat kitabında inançların tek kitap olarak kabul ettirme baskısı bulunmaktadır. Bu nedenle inanç temel olarak İncil kitabındaki vaazları önerse bile, tek kitap olarak Tevrat kabul edilmektedir.

Evanjelizmin Amerika’daki Yeri

Günümüzde bu inancı destekleyen insanların Amerika üzerindeki uluslararası politikaları etkilemeye yetecek bir güce sahip olduğu kabul edilmesi gereken bir gerçek olarak bilinir. Büyük Ortadoğu Projesi ile bu inançta olan insanların Yahudilere vaat edilen topraklar ve inançlarıyla ilişkili olduğu da anlaşılabilir.

evanjelizm nedir
evanjelizm nedir

Evanjelist inancında olan insanlar dünya çapında hükmü bulunan televizyonlar, gazete yayınları, video oyunları, internet adresleri ve edebiyattan yararlanarak misyonerlik görevini yürütmektedir. Bunun sonucunda Amerika içerisindeki evanjelizm inancında olan Protestanların sayısı da gittikçe artış göstermektedir. Bu artışı sağlamak amacıyla evanjelizm inancı farklı kaynaklardan aynı anda çalışma sağlar. Bu inançtakiler 1987 senesinde Protestan olarak bilinen nüfusun A’lik kısmını oluşturmaktaydı. Ancak 2004 senesine gelindiği zaman bu oran T olarak değişti. Nüfusu 300 milyonu geçen Amerika içerisinde bulunan Evanjelistlerin sayısı da 100 milyonu geçmiştir. Bu sayı 1950 senesi civarında 4 milyonu bulamamışken, 2004 sonrasında artık 500 milyonu aştığı bilinmektedir.

Bu inanca göre tanrının Protestan Hristiyanlar adına öbür dünya ile alakalı ve Yahudiler adına da dünyevi olarak planladığı tüm görevler toplamda yedi aşamada oluşacaktır. Bu aşamalar ise şu şekilde ilerleyecektir;

  1. Yahudiler nihayetinde Filistin ülkesine geri dönecek ve büyük İsrail devletini kurmayı başaracaktır.
  2. Bir İsrail ülkesinin kurulması ile birlikte büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde bu topraklar işgal edilecektir.
  3. Yahudiler ile birlikte dünyadaki tüm milletler için İncil adına müjde olarak kabul edilen vaazlar verilecektir. Bu vaazların temelinde Evanjelizm kavramının yayılması olacaktır.
  4. Toplamda yedi yıl sürecek olan bir felaket dönemi gelecektir. Bu felaket döneminin sonucunda Amerika ile İngiltere İsrail ülkesine destekte bulunacaktır.
  5. Hazreti İsa dünyaya ikinci kez gelecek ve Tanrı’nın hakimiyetini alacaktır.
  6. Bu hakimiyet sonrasında Mecidiye Savaşı yeniden yapılacaktır.
  7. Savaş sonrasında kıyamet kopacak ve Hz. İsa’ya iman eden her birey cennete yükselecektir.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here