Eşref Saati Ne Demek, Eşref Saati Nedir

Eşref Saati Ne Demek, Eşref Saati Nedir
Eşref Saati Ne Demek, Eşref Saati Nedir

Eşref saati, Türkçemizde meşhur hale gelmiş, ancak asıl anlamından çok daha uzak bir manada kullanılan kelimelerden biridir. Eşref kelimesi Arapça kökenli olup en şerefli kişi veya şey anlamına gelmektedir. Saat ise bazen ‘an, belirli vakit’ anlamında kullanılmakta; ancak esas olarak 60 dakikayla sınırlı vakit kastedilmektedir. Her iki şekilde de olumlu anlam taşıyan eşref saati ne demek bu yazıda detaylı olarak ele aldık. Eşref saati nedir:

Konu Başlıkları

Eşref Saati Ne Demek

Eşref saati, İslam Dini’nde en kıymetli gün olan cuma gününün en değerli vaktine verilen isimdir. Hazreti Muhammed -Sallallahu Aleyhi Vesellem- cuma gününde böyle bir saat olduğunu bildirmiş; ancak o vaktin hangi vakit olduğunu bildirmemiştir. Bunun Allah tarafından gizlendiğini, gizlenmesinin sebebinin ise cuma gününün tamamının kulluk şuuru içinde geçirilmesi için olduğu söylenmiştir.

Eğer insanlar cuma günündeki bu vakti yakalayabilir ve bu vakitte dua ederlerse, istediklerinin kendisine verileceği bildirilmiştir. Burada saat tabiri kullanılması yanıltıcı olmamalıdır. Zira Arapça’da saat kelimesi ‘an’ anlamında kullanılmakta; yani sınırlı ve belirli bir vakti kastetmektedir.

Eşref saatine denk gelmek’ deyimiyle kastedilen ise tıpkı cuma günündeki o özel vakte denk gelmenin avantajlı olması gibi, bir kimsenin yanında avantajlı olmaktır. Bu avantaj ise bu kimsenin o an yumuşak, uyumlu ve güçlük çıkarmayacak bir kıvamda olmasından kaynaklanmaktadır. Çok yaygın olarak kullanılan bu kelime, ülkemizde dizi, film, şiir ve kitaplara da isim ve konu olmuştur.

Racon Kesmek Nedir

Eşref Saati Nedir

Eşref saati, bir kimseye bir işi teklif edebilmek için veya bir işin olumlu yola girmesi için beklenmesi gereken en uygun zamandır. ‘Eşref saatini kollamak’ ise bir işe girişmek için en uygun vakti beklemektir. Bu deyim, genellikle huysuz ve sert yapılı kişiler için kullanılmakta olup bu kişilerin bu vakitlerde daha anlayışlı ve daha mülayim oldukları anlatılmak istenmektedir.

Eşref-i saat tabiri, edebiyatta ve medeniyet tarihinde çokça kullanılan bir tabirdir. Bu kavramın temeli, Mezopotamya’da (Bknz: Mezopotamya Ne Demek) ilk yerleşik hayata geçen Sümerler’e dayanmaktadır. Bu halk, semavî cisimlere tapmakta olup yıldızların hareketlerinden ve aldıkları konumlardan hüküm çıkarmaya çalışmışlardır. Bu sayede Ortadoğu’nun ilk astrolojik tespitlerini ortaya koyan kavim olmuşlardır.

Sonraları İslâm dünyasında nücum ilmi denen ‘astroloji’ bilimiyle uğraşılmış; bu çalışmalarda eşref-i saat tespit edilmeye çalışılmıştır. Hatta nücum ilminde bu konuyla ilgili özel bir dal oluşturularak bu ilim dalına ihtiyârât denilmiştir. Emeviler ve özellikle Abbasiler devrinde eşref-i saat müneccimler tarafından belirleniyordu. Bu nedenle sarayda bu kişilerin büyük bir değeri vardı.

eşref saati nedir
eşref saati nedir

Osmanlı sarayı da müneccimlere değer veren devletlerden biriydi. Osmanlı’da müneccimbaşı şu önemli işler için en uygun vakti tespit ederdi: Padişahın tahta çıkması, savaş ilanı, ordunun hareketleri, sadrazama vazife mührü verilmesi, denize gemi indirilmesi, sultan ve yakınlarının düğünü gibi durumlarda yıldız defteri denilen bir defter hazırlayarak eşref saatini bildirirlerdi.

Padişahlar da bildirilen bu vakte itibar gösterir ve riayet ederlerdi. O kadar ki yapılması planlanan işe tam saatinde, hatta dakikası dakikasına uyularak başlanırdı. Hatta Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi için müneccimlerin haber verdiği vakte göre hareket ettiği bildirilmiştir.

“Herkesin bir eşref saati, bir de eşek saati vardır” diye halk arasında meşhur olan bir sözde de bu mana kastedilmektedir. Yani o kişinin eşref saatine denk gelmekle ona istenilen şeyin yaptırılabileceği, eşek saatine denk gelmenin ise eşeğin yük taşımak istemeyince kişiyi tepmesi gibi ters davranacağı kastedilmektedir. Makalemizde de anlatıldığı üzere eşref saati nedir sorusunun cevabı, bir işe başlamanın uğurlu ve uygun zamanını ifade eden bir tabir olduğudur.

Önceki İçerikHercai Ne Demek, Hercai Nedir
Sonraki İçerikPDF Ne Demek, PDF Nedir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.