Ensest Ne Demek, Ensest İlişki Nedir

Ensest Ne Demek, Ensest İlişki Nedir
Ensest Ne Demek, Ensest İlişki Nedir

Dünyanın hemen her yerinde aile kavramı önemli ve değerlidir. En küçük hali ile anne baba ve çocuklardan oluşan bu toplulukta, anne ve babanın çocuklarına karşı sorumlulukları ve görevleri vardır. Bu görevlerin başında, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak, korumak ve değer yargılarına uygun şekilde büyütmek gelmektedir. Genel olarak pek çok ailede bu böyle olsa da, bazı ensest ilişki vakaları, ne yazık ki vardır ve bilinenin aksine ülkemizde de oldukça sık görülmektedir.

Peki, ensest ilişki nedir sorusuna cevap verilmesi gerekirse, en basit anlatımı ile aile içinde ve yakın akrabalar arasında yaşanan çarpık ve yasak ilişki olarak tanımlanabilir. Birçok kültürde ensest ilişkiye karşı, şiddetle tepki verilse ve yadırganıyor olsa da, yaşanan ensest ilişki olayları maalesef azımsanmayacak kadar çoktur.

Ensest Ne Demek

Yakın derecede akraba olan kişiler arasında yaşanan ilişkiler, ensest ilişki olarak kabul edilmektedir. Aile içindeki bireylerin yaşadığı cinsellik olarak açıklanan ensest ilişkide, aile içi denilirken kastedilen bireyler, toplumlara ve toplum yapısına göre değişiklikler gösterebilmektedir. Örneğin kimi toplumlarda kardeş çocuklarının birlikteliği ensest olarak tanımlanabilirken, kimi toplumlarda ise bu olabilir görülerek, ensest ilişki olduğu kabul edilmez. Ülkemizde kardeş çocuklarının birbirleri ile evlenmesine sıkça rastlayabiliriz ve bunun toplum tarafından da kabul edildiğini görebiliriz.

Ancak, anne ve babanın çocukları ile kardeşlerin birbirleri ile yaşamış oldukları ilişki her toplumda ve kültürde ensest olarak görülmektedir. Sıklıkla amca, dayı, hala ve teyze, büyük anne ve büyükbaba da ensest ilişki dâhilindedir. Çoğu zaman aile içerisinde yaşanan cinsel taciz, ensest ilişki ile birbirine karıştırılabilmektedir.

Aile içerisinde yaşanan cinsel tacizlerde genellikle ailedeki çocuklar ya da bireylerden birinin cinselliğe zorlanması ve tacize uğraması söz konusu olmaktadır. Ensest ilişkide ise her iki kişinin de tamamen rızası bulunmaktadır. Bu gibi durumlar ise toplum açısından kabul görmediği ve tepki aldığı için genellikle kimsenin haberi olmadan yaşanmakta ve çiftler arasında kalmasına özen gösterilmektedir. Bu sebeple de bilinen vakalardan çok daha fazlasının olduğu düşünülmektedir.

Ensest İlişki Nedir

Etik ve ahlaki değerlere ters düşen, aynı zamanda birçok ülkede kanunen de yasaklanmış olan ensest ilişki ne demek, ne gibi sonuçlar doğurur, detayları ile ele almak gereklidir. Genel olarak anne baba ve çocuklar da dâhil olmak üzere ikinci derece akrabalar ile yaşanan duygusal ve cinsel ilişkilere ensest denilmektedir. Teyze, dayı, amca, hala, anneanne ve dede ile babaanne, ikinci derece yakınlığı olan akrabalarımızı oluşturmaktadır.

Bu tür bir ilişkinin yaşandığının öğrenilmesi ise hem ilişkiyi yaşayanlar, hem de akrabalar için ağır sonuçlara sebep olabilecek, son derece yıpratıcı etkileri olan bir durumdur. Toplumsal tepki ve dışlanmaların getireceği ağır baskı yanı sıra, tüm aile bireyleri için travma yaratabilecek bu durum, olabildiğince gizli kapaklı yaşanmaktadır.

ensest ne demek
ensest ne demek

Aslında toplumun tüm bireyleri için olumsuz nitelikteki bu durum, genellikle bir an önce kapatılmaya çalışılır. Çünkü diğer aile fertleri için anne yarısı görülen teyze, baba yarısı denilen amca ya da kardeş, anne, baba gibi maneviyatı çok yüksek kavramların, bu denli kötü ve cinsel içerikli yaklaşımları kabul edilemez. Duyulduğu zaman ise aile içindeki yakınlık ve güven, sorgulanmaya başlayacaktır.

Normal şartlarda olması kabul edilmeyen bu durumun ortaya çıkmasındaki etkenler nelerdir, diye araştırıldığında, aslında bu durumun kişiler fark etmeden, bilinçaltında geliştiği ortaya çıkmaktadır. Çocuklara söylediğimiz tatlım, sevgilim, aşkım, bir tanem gibi kelimeler ve akraba içindeki diğer kişilerin halacım, teyzecim, dayıcım gibi yaklaşımları, çocukların zihninde rol karışımı oluşmasına sebep olmaktadır. Maalesef bu rol karışıklıkları ise ileride ensest ilişkilere zemin hazırlayabilmektedir.

Aile içindeki rollerin karışması sonucu, bu aile ortamında büyümüş olan çocukların, yetişkinlik dönemlerinde cinsel problemler yaşama ihtimali de oldukça yükselmektedir. Cinselliğe karşı ilgisizlik, aşırı ilgi ya da aldatma dürtüleri gibi duyguların bu tip ortamlarda büyümüş çocuklarda, sıklıkla gözlemlenmektedir. Bu durumun derecesi ve diğer etkenlerin de devreye girmesi ile bireylerin ensest ilişkiye yönelmesi, olasılıklar içinde yer almaktadır.

Ülkemizde ensest ilişki nedir ya da ensest ilişki ne demek gibi konuların konuşulması bile istenilmemektedir ve açık bir şekilde yaşanan ensest ilişki, neredeyse hiç yoktur. Aslında bu durum düşünülenin ve görünenin aksine oldukça sık yaşanmaktadır. En çok erkek, kız kardeş ilişkileri ve baba, kız ilişkileri duyulsa da, anne oğul ilişkisi de mevcuttur. Her toplumda kanayan bir yara olan ensest ilişkilerin çözümü aşamasında, öncelikle durumun varlığı göz ardı edilmemelidir. Aile içindeki bireylerin bu durumda olmasının üzeri kapanmaya çalışıldıkça, çözümü de bir o kadar zorlaşacaktır. Medyanın, devletin ve halkın bu konuda saldırgan olmadan, yapıcı bir tutum sergilemesi de, toplumsal psikoloji açısından büyük önem taşımaktadır.

Ensest İlişki Ne Demek

Ensest ilişki ne demek diye sorulduğunda, bu konuyu pek çok yönü ile incelemek doğru olacaktır. İlk olarak söylenmesi gerekli olan şey ise bu durumun bir anda ortaya çıkmadığı ve oluşması için bir sürecin gerekli olduğudur. Ensest ilişki yaşayan kişiler, yakın akraba olduklarından sık sık aynı ortamı paylaşırlar ve dışarıdan bakıldığında da bunun hiçbir sakıncası yoktur.

Genellikle itiraf edilmedikçe ve net bir şekilde ortaya çıkmadıkça, kimse yakın akrabalar için bu yakıştırmayı yapmaz, hatta ihtimal bile vermek istemez. Ancak, psikolojik olarak da olması gerekli olan bu yaklaşım, sapkın düşünceler ve duygular ile birleştiğinde, ekstra bir rahat ortam sağlamaktadır. Ensest ilişki yaşayan kişilerin rahatlıkla bir arada olmasını sağlayan bu durum, özellikle karşı cins ile ilişkilerin bastırıldığı toplumlarda, cinselliği rahatça yaşamanın yolu olarak bile tercih edilebilmektedir.

Bu çarpık ilişki yaşanmaya başlanmadan önce, tarafların birbirine duydukları sevgi zamanla olması gerektiği şeklini yitirmeye ve cinsel dürtülere dönüşmeye başlar. Bu her iki tarafında aynı şeyleri hissetmesi ile daha önceden bastırmış oldukları duyguyu açığa çıkarmasına sebep olur. Durum bazen platonik olabilir ancak, genellikle cinsellik de bu duruma eşlik eder.

Ensest İlişkinin En Yaygın Olduğu Ülkeler

Ensest ilişki birçok kültürde ve dinde doğru olarak kabul edilmese de, çok eski tarihlerden beri örneklerine sıkça rastlanmıştır. Özellikle bazı topluluklarda yabancı kan istenmediği için tercih bile edilmekteydi. Günümüzde ise birçok ülkenin kanunlarında yer alan bu durum, suç olarak kabul edilerek cezai yaptırımları bulunmaktadır.

Ancak aile içi ve kardeşler arasında cinsel ilişkinin kanunen yasak olmadığı ve serbest bırakıldığı ülkeler de bulunmaktadır. Rusya, Belçika, Fransa, Hollanda, ispanya, Portekiz ve Lüksemburg kanunlarında ensest ilişkiye yer vermemiş ve herhangi bir cezai işlem uygulamayan ülkeler arasındadır. Genel açıdan bakıldığında ise kanunen ensest ilişkinin serbest olduğu ülkelerle birlikte, diğer pek çok ülkede bu durumun yaşandığı görülmektedir. Ancak kanunen yasak olan ülkelerde bu tür ilişkiler gizli bir şekilde yaşanmaya çalışılmaktadır. Bu sebeple istatiksel açıdan ensest ilişkilerin en çok yaşandığı ülkeler, kanunen yasak olmayan ülkeler olarak gözükmektedir.

Dini Açıdan Ensest İlişki

Dinen ensest nedir dersek, haram kılınan evlilikler şeklinde açıklanmaktadır. Erkekler için annesi, eşinin annesi ve çocukları, kadın için babası, eşinin babası ve oğlu dinen haramdır. Din kitaplarında ensest ne demek gibi bir kavram açıklaması yapılmamış olsa da, bazı haram ve günahlar ile genel hatları belirlenmiştir. Örneğin erkek için eşi ile evli olduğu sürece eşinin halası ve teyzesi gibi kişilerin kendine haram olduğu, kadın için ise eşinin amca ve babasının haram olduğu belirtilmiştir.

Ensest İlişki Yaşayan Ünlüler

Ünlü olmuş ve adı tüm dünyada bilinen bazı tanınmış kişilerde, ensest ilişki ve beraberlik yaşadıkları için toplum tarafından tepki almışlardır. Daha önce de belirttiğimiz gibi ensest kavramı bazı kültür ve ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin ülkemizde birinci derece yakınlıkta olan kuzenler evlenebilmekte, ancak pek çok ülkede bu ensest olarak kabul edilmektedir. Albert Einstein bu tip evlilik yapmış olan ünlülere örnek olarak verilebilir. Kuzeni Elsa Lowenthal’e aşık olan Einstein onunla evlenir. Yine kuzeni ile evlenmiş olan ünlülere Charles Darwin ve Jerry Lee Lewis örnek verilebilir.

Ayrıca tüm dünyadaki en ünlü aktrislerden biri olan Angelina Jolie ile kardeşi James Haven arasında da ensest ilişki yaşandığı söylentileri ve bazı resimleri bulunduğundan, toplum tarafından büyük tepkiler almıştır. Ülkemizde ise pek çok kişi için ensest ilişki kavramını gündeme getiren ve ensest ilişki ne demek sorularının sorulmasına sebep olan ünlü isim, Murat Başoğlu’dur. Erkek kardeşinin kızı olan Burcu Başoğlu ile yaşadığı ilişkinin ortaya çıkması, bir skandala yol açmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here