Ekonometri Ne Demek, Ekonometri Bölümü Nedir

Ekonometri Ne Demek, Ekonometri Bölümü Nedir
Ekonometri Ne Demek, Ekonometri Bölümü Nedir

Ekonometri Nedir

Ekonometri, iktisadi olayları açıklamak için, sayısal değişkenler arasında karşılaştırmalar yaparak sonuç elde etmeye dayalı bir çözümleme bilimidir. 1982 yılından beri üniversitelerde okutulan ekonometri bölümü son zamanlarda sıkça duyulmaya başlanmıştır. Bu yazımızda, herkes tarafından merak edilen ve sürekli sorulan ”ekonometri nedir?” sorusunun cevabını kapsamlı şekilde anlatacağız.

Ekonometri, en kapsamlı anlatımıyla, ekonomik olayları açıklamak için, istatistik, matematik, iktisat ve teknik bilimler kullanılarak değişkenlerin tanımlanması, belirlenmesi ve ölçümlenmesidir. Yani ekonometrinin amacı, iktisadi kaynaklar ile matematiksel verilerden yararlanılarak, teknolojik yöntemler ve bilimsel açıklamalarla, değişkenlerin nasıl çözümlendiğinin anlatılmasıdır. Ekonometride, iktisat, matematik ve istatistik bilimlerinin bir arada kullanılması, karmaşık bir durum gibi görünse de, ekonomik olayların açıklanmasında kolaylık ağlayan faydalı bir bölümdür.

Forex nedir? Nasıl oynanır?

Ekonometri Bölümü Neden Kuruldu

Ekonomi, o kadar karmaşık bir bilimdir ki, alanında uzman iktisatçılar bile, bazen ekonomik verileri değerlendirme ve yorumlamada yetersiz kalabilmektedir. Ekonometri, işte bu noktada yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir bölümdür. İktisatçıların bile açıklamakta zorlandığı ekonomik olayları, tüm sayısal verileri etkili bir şekilde kullanarak analiz etmek ve ölçümlemek için geliştirilmiştir.

Üniversitelerde Ekonometri Bölümü

Ekonometri bölümü, TM puan türünden öğrenci alımı yapan 4 yıllık bir üniversite bölümüdür. Bölümde, başta matematik olmak üzere, iktisat, istatistik ve muhasebe gibi sayısal derslerin haricinde, Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlke ve İnkilapları ile Hukukun Temel Kavramları dersleri de okutulmaktadır. Yabancı dil eğitimi ise, genelde temel ingilizce olarak verilmektedir. Gelecek vaad eden bölümlerden birisi olan bu bölümüde okumak isteyen öğrencilerin, sayısal değerlere yatkınlığı olmalıdır.

Ekonometri Nedir
Ekonometri Nedir

Borsa nadir? Nasıl Oynanır?

Ekonometri Bölümü Mezunları Hangi Alanlarda Çalışabilir

Ekonometri bölümünü bitirenler, iktisat, işletme ve muhasebe gibi diğer sayısal bölümleri bitirenlerle aynı sahalarda iş bulabilir. Başarılı bir şekilde eğitimini tamamlayan birisi, bankalarda, sigorta şirketlerinde, lojistik firmalarında,  Türkiye İstatistik Kurumu’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, farklı kamu kurumlarında ve özel sektörde faaliyet gösteren firmaların finansal departmanlarında çalışabilir.

İzmir Marka Tescil

Ekonometri Mezunlarının Mesleki Ünvanı Nedir

Bu bölümü bitirenler için iş olanağı oldukça fazladır. Bölümü bitirdikten sonra, ekonometrist ünvanına sahip olanlar, gerek devlet kuruları, gerek özel kurumlar olsun, finans üzerine faaliyet gösteren tüm kurumlarda iş bulabilme avantajına sahiptir. Üstelik, uzman, denetmen, yönetici ve danışman olarak, üst düzey ünvanlara sahip olmaktadırlar. Bu bölümden mezun olanların maaaşları ise, kurumdan kuruma farklılık gösterse de, genel anlamda tatmin edici miktardadır. Çalışma alanının geniş olması ve maaşlarının iyi olması, ekonometri bölümünün, her sene daha çok tercih edilen bölümler arasında olmasını sağlamaktadır. Sayısal verilerle ilgili üç bilimin (matematik-iktisat-istatistik) birleştirilmesiyle oluşturulan va başlarda pek tanınmayan bu bölüm, şimdilerde adından fazlaca söz edilen ve öğrenciler tarafından çoğunlukla tercih edilen ravaçta bir bölümdür. Bunda, tekonolojik gelişmelerin katkısı da büyüktür.

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak, olaylar arasında ilişki kurmanın kolaylaşması, analiz ve değerlendirmelerin doğru sonuç verecek şekilde yapılabilmesi açısından sağladığı kolaylıklar, bölüme olan ilgiyi arttırmıştır. Ekonomiyle ilgili tahminlerde bulunmak, eldeki verilerle analizler yapmak, nitel ve nicel çıkarımlarla elde edilen doğru sonuçlar hakkında raporlar hazırlamak, bu bölümün kapsamındadır. Büyük bir dikkat ve sayısal zeka isteyen bölüm, sayısal derslere ilgisi ve yüksek kavrama yeteneği olanlar tarafından tercih edilmelidir. Tabi ki, bilgisayar gibi bir yardımcı kaynağın kullanılmasından dolayı, eskisi kadar zor olmasa da, yine de, ileri derecede dikkat gerektirmektedir.

Genel Anlamda Ekonometri Bölümü

Merak edenler için, ”ekonometri nedir?” sorusuna, kısaca ekonomik ölçüm ve değerleme şeklinde cevap verilebilir. Bu bilim dalı, ekonomik verilerle ilgili analizler yapmak, ekonominin temeli olan iktisat, istatistik ve matematik bilimlerini bir arada kullanarak değrlendirmelerde bulunmak ve elde edilen bilimsel sonuçlara dayalı raporlar hazırlamaktır.

Ekonometrinin, ekonomi sektöründeki önemi giderek artmaktadır. Çünkü, ekonomik olayları güvenilir bir şekilde çözümlemek amacıyla 35 yıl önce kurulan bu bilim dalı, şimdilerde ekonomik alan haricinde, birçok alanda doğru ve kanıtlanbilir analizler yapmak için kullanılan faydalı bir bilim olarak etki alanını sürekli genişletmektedir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ekonomi kuramlarının geçerliliğini deneylerle kanıtlama ve sayısal olarak açıklama imkanının kolaylaşması, ekonometrinin hızla gelişmesine katkı sağlamıştır.  Bu gelişim sonucunda, kuruluş amacından soyutlanarak, daha farklı bir bilim haline gelen ekonometri, sağlıktan psikolojiye, coğrafyadan planlamaya kadar farklı alanlarda değerlendirmelerde bulunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Üniversitelerde okutulan bu bölümlerden, mezuniyet sonrasında kamu kurumları ve özel sektör firmalarının finans bölümünde kalifiye eleman çalıştırılmasına yönelik olarak, kapsamlı bir eğitim verilmektedir. İstihdam alanı çok geniş olan bu bölüm, istatistiklere göre, öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bölümlerden birisidir. Eğitim açısından zor bir bölüm olsa da, mezuniyet sonrası iş bulma imkanı ve kariyer açısından avantajlı bir bölümdür.

Tüm bu açıklamalardan yola çıkarsak, ekonometri bölümü genel olarak, iktisadi olayların daha kolay bir şekilde analiz edilmesi ve çözümlenmesi için, sayısal bilimlerin birleştirilerek etkili şekilde kullanılmasıyla, doğruluğu kanıtlanmış sonuçlar elde dilmesi amacına yönelik olarak kurulmuş bir bölümdür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.