Dünyanın 7 Harikası Nedir, Nerededir

Dünyanın 7 Harikası Nedir, Nerededir
Dünyanın 7 Harikası Nedir, Nerededir

Dünyanın 7 Harikası

İnsanoğlu doğduğu günden bu yana, sonsuza dek unutulmayacak, adından söz ettirecek ve görenleri kendisine hayran bırakacak eserler oluşturmak için büyük çaba göstermiştir. Bu bağlamda her zaman daha iyiye ve daha güzele ulaşma arzusunda olan insanoğlunun yaşadığı çağ ne olursa olsun benzersiz tarihi yapılar üretmeye çalıştığı da bilinmektedir. Binlerce yıllık insanlık tarihinde çok sayıda eserin ortaya konulduğu göz önüne alındığında ise bazı eserlerin diğerlerinden bir adım öne çıktıkları ve tüm insanlar üzerinde gerçekten de hayranlık uyandırdıkları söylenebilmektedir. Bu bağlamda uzun yıllar boyunca tarihçiler, araştırmacılar ve sanatçılar tarafından cevabı aranan ‘’Dünyanın en güzel eserleri nelerdir?’’ sorusuna, M.Ö. 5. yüzyılda net bir cevap verildiğinden ve dünyanın 7 harikası kavramının ilk kez bu dönemde ortaya atıldığından bahsedilebilmektedir.

M.Ö. 5. yüzyılda ünlü tarihçi Herodot’un sunduğu bu kavramın, dönemin koşullarında kabul görülmediği için gerçeğe dönüşmediği söylenebilmektedir. Ancak bu dönemden yaklaşık 300 yıl sonra M.Ö. 2. yüzyılda ise Antipatros’un hazırladığı ‘’Dünyanın Yedi Harikası Üzerine’’ isimli eser üzerinden yedi farklı harikanın sıralandığı ve o dönemden bu yana da tüm dünya üzerinde kabul görülerek resmileştirildiği bilinmektedir. Buna göre Antipatros’un listesinde yer alan dünyanın 7 harikası aşağıdaki gibidir:

  • Keops Piramidi
  • Babil’in Asma Bahçeleri
  • Efes Artemis Tapınağı
  • Zeus Heykeli
  • Rodos Heykeli
  • İskenderiye Feneri
  • Halikarnas Mozolesi (Kral Mausollos’un Mezarı)

Keops Piramidi

Dünyanın Yedi Harikası
Dünyanın Yedi Harikası

Dünyanın yedi harikası listesinde ilk sırada yer alan Keops Piramidi, bazı kaynaklarda Mısır piramitlerinin tamamı şeklinde gösterilse de tüm Mısır piramitleri içerisinde yalnızca Keops piramidinin listede yer aldığı söylenebilmektedir. İnşa edildiği günden bu yana geçirdiği onca kötü hava koşulu ve diğer dış faktörlere rağmen yıkılmadan dimdik ayakta kalmayı başarabilen nadir piramitlerden olan Keops Piramidi, Mısır’ın merkezi olan Kahire’nin Giza Yaylası’nda yer almaktadır. Yedi harika arasındaki en eski yapı olma unvanını da elinde bulunduran bu muhteşem piramidin, M.Ö. 2560 yılında Mısır’ın o dönemki firavunu Khufu tarafından inşa ettirildiği bilinmektedir. 22 yıllık uzun bir süre boyunca inşaatına devam edilen Keops Piramidi’nin, aslen firavun öldüğü zaman kabri olarak kullanılmak üzere tasarlandığı da dile getirilebilmektedir.

145.75 metre yüksekliğine, 229 metre genişliğine ve 51 derecelik bir eğime sahip olan piramidin yapılan araştırmalar sonucunda geometrik hatasının yüzde 0,1’den daha az olduğu ispat edilmiştir. Pek çok arkeolog tarafından kazı incelemeleri sonucunda da Keops Piramidi’nin inşaatında yaklaşık 100.000 işçinin çalıştığı ortaya çıkarılmıştır.

Bu piramit ile ilgili en ilginç yön ise, 100.000 işçinin her birinin ağırlığı 2 tona tekabül eden 2 milyon 300 bin civarında taşı üst üste dizerek çalışmış olmasıdır. Tüm bu ağır taşların hangi yollarla üst üste dizilebildiği bugün halen çözülememiş olsa da yapılan tahminlere göre çamurdan bir rampa kullanılmış olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Keops Piramidi’nin ayrıca inşa edildiği yıl itibariyle tam 4300 yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olduğu da kayıtlarda bulunmaktadır.

Babil’in Asma Bahçeleri

Dünyanın 7 Harikası
Dünyanın 7 Harikası

Babil’in kralı Nebukadnezar’ın inşaat emrini verdiği söylenen Babil’in Asma Bahçeleri, M.Ö. 605 yılında yaptırılmıştır. Uçsuz bucaksız Mezopotamya çölünün ortasında kurulan bu bahçelerin, yapay dağların, ağaç türlerinin ve çeşitli bitkilerin yanı sıra akan su kaynaklarının üzerinden tasarlandığı tahmin edilen çok katlı bir bahçe olduğu söylenebilmektedir. Boyutları açısından incelendiği zaman 80 kilometre uzunluğuna, 25 metre genişliğine ve 97 metrelik bir yüksekliğe sahip olduğu belirtilen bu harika yapının, farklı nedenlerle inşa edilmiş olduğu da ortaya atılmıştır. Bahsedilen tüm muhtemel nedenler içerisinde bugün en çok kabul görüleni ise Babil’in kralı Nebukadnezar’ın çölün bunaltıcı sıcağından rahatsız olan eşi Semiramis için bu bahçeleri yaptırmış olmasıdır.

Dünyanın en güzel ve en görkemli harikalarından birisi olan Babil’in Asma Bahçeleri’nin ne yazık ki geçen onca zamandan sonra günümüzde izlerine rastlanmamıştır. Fakat bu bölgede kazı yapan bazı arkeologlar, Babil Sarayı’nın Kuzey taraflarında farklı görüntüleri bulunan temel ve tonozlar keşfetmiş ve bu nedenle kazılar esnasında karşılaşılan tüm bu kalıntıların Babil’in Asma Bahçeleri’ne ait olduğuna inanılmıştır.

Efes Artemis Tapınağı

Dünyanın 7 Harikası Nedir
Dünyanın 7 Harikası Nedir

M.Ö. 550 yılında Lidya’nın o dönem kralı olan Croseus’un tanrıça Artemis için yaptırdığı Efes Artemis Tapınağı, muhteşem güzelliği ile en değerli eserlerden birisidir. Dönemin ünlü Yunan mimarlarından olan Chersiphron tarafından tasarlanan ve yine o yıllarda yaşayan en ünlü heykeltıraşlara yaptırılan Efes Artemis Tapınağı, baştan aşağı mermerden yapılmış olmasının yanı sıra göz alıcı bronz heykel figürleri ile de süslenmiştir. İnşa edildiği yıllarda hem dini bir mekân hem de ticaretin kalbinin attığı yerlerden birisi olarak kullanılan bu tapınağın 90 metre yüksekliğine ve 45 metre genişliğine sahip olduğu bilinmektedir.

Dünyanın 7 Harikası Nelerdir
Dünyanın 7 Harikası Nelerdir

Efes Artemis Tapınağı, inşaatının tamamlanmasının ardından 200 yıl sonra ise bu eserin ölümsüzleşmesini isteyen Herosteamus ismindeki birisi tarafından yakılmış ve tamamen harap edilmiştir. Tapınağın yakıldığı gece dünyaya gelen Büyük İskender ise büyüdüğü zaman bu eserin yakıldığı günde doğduğunu öğrendikten sonra yeniden onarılması adına yardım teklif etmiş olsa da karşılığında olumsuz yanıt alınca ömrü boyunca tapınağın iyileştirilebilmesi adına kendi kendine çalışmalarda bulunmuştur. M.S 262 yılına gelindiğinde ise nedeni bilinmeyen bir yangın sonucunda Efes Artemis Tapınağı tümüyle yanarak kül olmuştur.

Zeus Heykeli

Dünyanın Yedi Harikası Nedir
Dünyanın Yedi Harikası Nedir

Şerefine pek çok olimpiyat oyununun düzenlendiği Tanrıların Kralı Zeus adına yaptırılan ve inşaatı M.Ö. 456 yılında tamamlanan Zeus Heykeli, bulunduğu dönemin en görkemli yapıları arasında yer almaktadır. Hikayesine göre Yunanlıların en sevdiği eğlencelerden birisi olan olimpiyat oyunlarının her geçen gün yaygınlaşması sonucunda Zeus’u onurlandırmak amacıyla önce bir tapınak inşa edilmiş ve Elis’li Lisbon’un elleriyle kurulan bu tapınağın ardından batıda yer alan kısmına da ünlü sanatçı Phidias’ın emekleri ile Zeus Heykeli yapılmıştır. Dünyanın yedi harikası arasında bulunan bu heykelin 12 metre yüksekliğe ve 7 metre genişliğe sahip olduğu bilinmektedir. Zeus’un tahtına oturduğu hayal edilerek inşa edilen heykel, bu görüntüsü ile de içinde bulunduğu dönemde sanatseverler tarafından büyük beğeni toplamıştır.

Heykelin tasvirinde tanrı Zeus’un sağ elinde zafer tanrıçası olarak da bilinen Nike bulunurken sol elinin üzerinde ise kartal motifli bir asa yer almaktadır. Tahtın geri kalan kısımlarında Yunan tanrılarının yanı sıra sfenks ismindeki gizemli mitolojik hayvanların da oyma şeklinde figürlerinin işlendiği söylenebilmektedir. Zeus’un derisinin fildişinden yapıldığı bu heykelde saç, sakal ve elbisenin ise saf altından meydana getirildiği dile getirilmektedir. Zeus Heykeli, M.S. 255 yıllarında Roma İmparatoru olan I. Theodosius’un olimpiyatları durdurma kararı almasının ardından Yunanlıların aracılığı ile Bizans’a transfer edilmiş fakat daha sonra M.S. 462 yılında çıkan muazzam bir yangın sonucunda tamamen yok olmuştur.

Rodos Heykeli

Dünyanın Yedi Harikası Nelerdir
Dünyanın Yedi Harikası Nelerdir

Rodoslular tarafından M.Ö. 282 yılında inşa edilen Rodos Heykeli, güneş tanrısı olan Helios’a ithafen yapılmıştır. Elinde devasa bir meşale tutmasıyla ile bilinen 32 metre yüksekliğindeki bu heykelin inşaatının 12 yıl sonunda tamamlandığı bilinmektedir. Tek bir parmağının dahi iki insan boyu kadar yüksek olduğu dile getirilen Rodos Heykeli’nin Makedonya Kralı olan Demetrios ile yapılan savaşın kazanılmasının ardından bir tür zafer heykeli olarak yapıldığı ileri sürülmektedir. Rodoslular ayrıca heykelin kendilerini dışarıdan gelebilecek olan tehlikelere karşı koruduğuna da inandıkları için her sene denize dört atlı arabalar atmış ve böylece Helios’un bu arabalar aracılığı ile dünyayı dolaşarak insanları gözetlediğini düşünmüşlerdir.

Rodoslular adına birlik ve beraberlik simgesi olarak da tanımlanabilen Rodos Heykeli, tüm bu özellikleri sayesinde bugün dünyanın 7 harikası arasında yer almayı başarmıştır. 56 yıl boyunca her türlü dış etkene ve kötü hava koşullarına karşı direnen bu heykel, meydana gelen şiddetli bir depremden sonra ise diz kısmından kırılarak tamamen yıkılmıştır. Günümüzde de Rodos Heykeli’nin 900 yıl boyunca harabe şeklinde duran parçalarının 654 yılında Arapların Rodos’u işgal etmelerinden sonra Suriyeli birisine satıldığı ve develer üzerinde Suriye’ye aktarıldığına inanılmaktadır.

İskenderiye Feneri

Dünyanın 7 Harikası Nerededir
Dünyanın 7 Harikası Nerededir

Büyük İskender tarafından M.Ö. 290 yılında inşa ettirilen İskenderiye Feneri, aslen bölgedeki gemicilerin güvenliğini sağlayabilmenin yanı sıra onları doğru şekilde yönlendirebilmek amacıyla yapılmıştır. Mısır’ın ünlü İskenderiye şehrinin kıyısındaki Pharos adasına inşa ettirilen ve bu nedenle İskenderiye Feneri ismini alan bu muhteşem yapı, 166 metre yüksekliğine sahip olması ile günümüze kadar inşa edilen en yüksek fener olma unvanını da elinde bulundurmaktadır. Dönemin zengin Yunan tüccarı Sostratus’un finanse etmesi ile yapılan bu fenerin en bilinen özelliği ise günün en aydınlık saatlerinde dahi ışığını denize yansıtabiliyor olmasıdır. Fenerin gece olduğunda da cilalı bronz aynaları önünde yakılan ateşi denize yansıtarak yaklaşık 50 kilometre öteden dahi görülebildiği rivayet edilmektedir. Çok uzun yıllar boyunca yıkılmadan ayakta kalabilen ve dünyanın yedi harikasından birisi olan bu eserin, 10. yüzyılda sık sık yaşanan depremler nedeniyle çöktüğü ve 15. yüzyıl sonlarına doğru da tamamen yıkıldığı bilinmektedir.

Halikarnas Mozolesi (Kral Mausollos’un Mezarı)

Dünyanın Yedi Harikası Nerededir
Dünyanın Yedi Harikası Nerededir

Kral Mausollos’un adına karısı ve kız kardeşinin M.Ö. 350 yılında yaptırdığı Kral Mausollos’un Mezarı, günümüzde Halikarnas Mozolesi olarak da adlandırılmaktadır. Pythea ismindeki dönemin ünlü mimarlarından birisine yaptırılan bu mezar, o zamanki adı ile Halicarnassus şeklinde bilinen Bodrum’da inşa edilmiştir.

Kral Mausollos’un Mezarı’nın en tepesinde dört atı bulunan bir savaş arabası ve arabanın üstünde de kral ile karısının heykelleri yer almaktadır. Ayrıca bu mezarın 45 metre yüksekliğe ve 30 metre genişliğe sahip olduğu bilinmektedir. İnşaatı tamamlandıktan sonra 16. yüzyıla kadar yüksek güvenlik önlemleri ile korunan Kral Mausollos’un Mezarı, daha sonra haçlı seferleri esnasında bugün halen daha varlığını sürdüren Bodrum Kalesi’nin yapılabilmesi amacıyla St. John şövalyeleri tarafından yıkılmış ve kalıntıların bütün taşları kalenin inşa edilebilmesi amacıyla kullanılmıştır.

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.