Diplomasi Ne Demek, Diplomasi Nedir

Diplomasi Ne Demek, Diplomasi Nedir
Diplomasi Ne Demek, Diplomasi Nedir

Diplomasi Nedir

Diplomasi, uluslar, gruplar veya bireyler arasındaki barışçıl ilişkileri sürdürme sanatı ve bilimidir. Çoğu zaman, diplomasi çatışma, ticaret, çevre, teknoloji veya güvenlik gibi konuları tartışan farklı grupların temsilcilerini ifade eder. Diplomasi pratiği yapanlara diplomat denir. Diplomatlar kendi ülkelerine yardım etmeye, uluslararası işbirliğini teşvik etmeye ve barışı korumaya çalışırlar. Diplomasi nedir, en geniş hali ile diplomasi ne demek sorularını daha kapsamlı bir şekilde ele alacak olursak;

Birleşmiş Milletler Modelinde Diplomasi Ne Demek

Diplomasi, bir ideoloji ve tutarlı seçimler topluluğudur. Gerçek diplomasi, bir iktidar kaynağıdır, çünkü komitenin yönünü etkileyebilir. Bu yüzden en iyi delegeler genellikle en iyi diplomatlardır.

Bürokrasi Nedir

Diplomasinin Tanımı

Diplomasi, ülkelere yön vermiş, tarihte belirli iz bırakmış şahıslar tarafından şu şekilde tanımlanmıştır:

  • “Diplomasi, devletlerin barış zamanlarında birbirleriyle alışılageldiği temsil ve müzakere sürecidir.”  Padelford ve Lincoln
  • “Diplomasi, bağımsız devletlerin hükümetleri arasındaki resmi ilişkilerin yürütülmesi için istihbarat uygulamasıdır.” Sir Ernest Satow
  • “Diplomasi kişinin diğer ülkelerle olan ilgisini iletme sanatıdır.” KM Panikar
  • Diplomasi, uluslararası ilişkilerin müzakerelerle yönetilmesidir; Bu ilişkilerin büyükelçilerce ayarlandığı ve yönetildiği yöntem, diplomatların işi veya sanatıdır.” Harold Nicholson
  • “Diplomasi, ulusal çıkarların barışçıl yollarla teşvik edilmesidir.” Hans J. Morgenthau

Bu tanımlara dayanarak, Diplomasinin temsil ettiği ulusun, ulusal çıkarlarının desteklenmesi için bir mekanizma olduğu söylenebilir. Müzakereler, diğer milletlerle ilişkilerin yürütülmesi yoluyla yapılır. Diplomasi her zaman temsil ettiği ulusun dış politikası tarafından yönlendirilir ve şartlandırılır.

diplomasi nedir
diplomasi nedir

Diplomasi Tarihi

Tarihin çoğu evresinde diplomasinin ikili ilişkiler veya iki ülke arasındaki müzakerelerle ilgili olduğu görülür. Bir ülke veya bölgenin, her biri tek bir ülke veya bölge ile sınırlı olan düzinelerce ticaret veya sınır anlaşmaları diplomasinin ilk adımı olarak tanımlanır. Eski Mısır, Yunan ve Roma’da (özellikle de elçiler aracılığıyla) protodiplomatik uygulamaların varlığına dair kanıtlar olsa da, modern diplomatik uygulamaların öncülleri ortaçağ ve erken modern Avrupa’da daha net görülmektedir. Avrupa’nın gelişmekte olan ülkeleri, siyasi, coğrafi, ekonomik, dini ve stratejik nedenlerden ötürü birbirleriyle ilişki kurmaya zorlandıklarında, 14., 15. ve 16. yüzyıllardaki resmi diplomatik gelenek ve sözleşmeleri yavaş yavaş kurumsallaştırmaya başladılar. Geleneksel olarak (ve özellikle Rönesans’tan beri), diplomasi, büyükelçiler ve konsoloslar, yabancı devletlerdeki kendi hükümetlerinin mukim ajanları olarak çalışan profesyonel diplomatlar tarafından yürütülmüştür.

Modern diplomasinin kökenleri, Kuzey Rönesans döneminde, on üçüncü yüzyılda kurulan ilk büyükelçiliklerle birlikte, çoğunlukla Kuzey İtalya eyaletlerine kadar uzanmaktadır. Milano, özellikle Kuzey İtalya’nın diğer şehirlerine daimi elçilikler inşa eden Francesco Sforza’nın yönetiminde öncü bir rol oynamıştır. İtalya’da, modern bir diplomasinin geleneklerinin birçoğunun, büyükelçinin devlet başkanlığına verdiği bilgilerin sunulması şeklinde başlamıştır. Uygulama İtalya’dan diğer Avrupa güçlerine yayılmıştır. Milan, 1455’te Fransa mahkemesine bir temsilci gönderen ilk devlet düzeyindeki ilişkidir. Fransa ve İspanya gibi yabancı güçlerin İtalyan siyasetine gittikçe daha fazla dâhil olması nedeniyle, elçi kabul etme ihtiyacı hâsıl olmuştur.  İspanya, 1487’de İngiltere Mahkemesine bir büyükelçi tayin ettiğinde daimi bir temsilci gönderen ilk ülke olmuştur.

Modern diplomasinin unsurları Doğu Avrupa’ya yavaş yavaş yayılmış ve on sekizinci yüzyılın başlarında Rusya’ya ulaşmıştır. Tüm sistem, Fransız Devrimi ve sonraki savaş yılları tarafından büyük ölçüde bozulmuştur. Napolyon, diplomatik dokunulmazlığı kabul etmeyi reddetmiştir ve Fransa’ya karşı suçlamada bulunan birkaç İngiliz diplomatı hapse atmıştır. Napolyon’un çöküşünden sonra, 1815 Viyana Kongresi’nde uluslararası bir diplomatik rütbe sistemi kurulmuştur.

Protokol Nedir

Diplomasi Nasıl Çalışır

Diplomasi, pazarlık ile gerçekleştirilir. Genellikle, her bir müzakere grubundaki diplomatlar, elde etmeyi beklediklerinden daha fazlasını istemektedirler. Müzakere sonunda bir anlaşmaya varmak için uzlaşırlar ya da istedikleri şeyden vazgeçerler. Çoğunlukla, bir dış diplomat müzakerelere yardımcı olmaktadır. Örneğin, BM için çalışan Finlandiyalı bir diplomat olan Martti Ahtisaari, 1990 yılında Namibya’nın Güney Afrika’dan bağımsızlık kazanmasına yardımcı olmuştur.

Bazen müzakerelerin bir tarafı uzlaşmayı reddedebilmektedir. Bu olduğunda, müzakereye katılan diğer kişiler diplomatik yaptırım kullanabilirler. Diplomatik yaptırımlar, tüm elçilik personelinin zor durumdaki ülkeden indirilmesini veya kaldırılmasını içermektedir. Daha açık diplomatik yaptırımlar, bir cumhurbaşkanının zor durumdaki ülkeyi ziyaret etmesini reddetmesini veya liderleriyle buluşmasını içerebilir. Başarılı müzakere diplomatik bir anlaşma ile sonuçlanır. Bir anlaşmanın en resmi türü, ülkeler arasındaki yazılı bir sözleşmedir.

Bazı anlaşmalar yıllarca diplomatik görüşme gerektirir. Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (SALT) ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki  1969 yılında başlamış ve 1979 yılında diplomatik görüşmeleri sonucu (SALT I ve SALT II olarak adlandırılan) üretilen nükleer silahların sayısını azaltılmıştır.

Başka bir anlaşma türü, birden çok ulus tarafından imzalanan ve uluslararası hukuk haline gelen bir sözleşmedir. En meşhur sözleşme Cenevre Sözleşmesidir. İlk anlaşma 1864’te İsviçre’nin Cenevre kentinde imzalanmıştır. Dördüncü ve belki de en önemlisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra 1949’da imzalanan sözleşmedir.

Protokol, en az resmi diplomatik işlemlerden biridir. Mevcut bir anlaşmayı değiştirir veya genişletir.  İklim değişikliği ile ilgili Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesinin güncellenmiş halidir. UNFCCC, 1992 yılında Rio de Janeiro’daki Dünya Zirvesi’nde imzalanmıştır.

Diplomasinin Amaçları Nelerdir

  • Karşı tarafı zayıf düşürmek (utandırmak):

Utandırmak, karşı tarafın daha fazla güç kullanmaması için düşmanı zayıflatmak anlamına gelmektedir. Müzakereci olarak görev yapan diplomatlar, karşı tarafın belirli bir grubun gözünde zayıflatmaya çalışarak, grubu zor veya karışık bir pozisyona zorlayarak isteklerini kabule zorlar. Bu durum, başka bir tarafın bedeli karşılığında bir şey kazanmak için karşı taraf veya rakip bir tarafın lehine olmayan bir pozisyona yerleştirilmesi veya tutulması anlamına gelir.

  • Düşmanı zayıflatmak ve bölmek:

Bir millet, tüm milletlerle dostane ilişkiler içerisinde olmayabilir. Hem dost hem de dostça olmayan ilişkilere sahip olabilir. Düşman bir devletle düşmanca veya dostane ilişkilere sahip olan bir ulus, düşman devletinin çok baskın, çok güçlü, çok önemli olmaması gerektiğini diplomasi yoluyla görmelidir. Bu nedenle, düşmanı bölünmüş halde tutmak devletin görevidir. Düşman bloğu çok güçlü olmamalıdır. Diplomasinin amacı budur.

  • Anlaşmazlıkları barışçıl yollarla ve yöntemlerle çözmek

Diplomasi nedir sorusunun en temel cevabı; anlaşmazlıkları çözmenin barışçıl yollarından biridir. Barışın korunması diplomasiyle sınırlıdır. Savaştan ziyade barış odaklı olmalıdır. Diplomatlar, anlaşmazlıkları iyi niyetle çözmek için çıkar ya da niyet göstermelidir. Anlaşmazlıkları çözmenin yolları ya da yöntemleri; tartışmalar, uzlaşmalar, müzakereler, arabuluculuk, tahkim, ikna ve işbirliği vs. şeklinde olup, diplomatların uygulayacağı yöntemlerdir.

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.