Devalüasyon Ne Demek, Devalüasyon Nedir

Devalüasyon Ne Demek, Devalüasyon Nedir
Devalüasyon Ne Demek, Devalüasyon Nedir

Devalüasyon Nedir

Devalüasyon ne demek? Ülkeler arasında, ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan olmak üzere her daim farklılıklar vardır. Bu farklılıklar, çoğu zaman ülkeler arasında rekabete dönüşebilir. Bazen siyasi bazen de ekonomik açıdan bir devlet, diğer devletlere karşı üstün konumda olabilir. Bir ülkeyi en çok etkileyen unsur, ekonomi unsurudur. Hiçbir ülke, ekonomik açıdan diğer devletlerden daha zayıf olmayı istemez.

Ancak, ülke içinde yaşanan önemli olaylar, o ülkenin ekonomi politikasını olumsuz etkileyebilir. Sonuçta, ülkenin parasının, diğer ülkelerin parası karşısında değeri düşer. Bu durum, devalüasyon olarak açıklanmaktadır. Buradan yola çıkılacağı üzere devalüasyon nedir sorusunun cevabı; bir ülkenin para birimi değerinin, diğer ülkelerin para birimi değerine oranla düşmesi, bu durumu düzeltmek için de devlet tarafından yapılan müdahale olarak verilebilir. Devalüasyon ne demek? Nasıl yapılır ve sonuçları nelerdir? Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse:

Enflasyon Nedir

Devalüasyon Ne Demek

İstikrarlı bir ekonomi için, dış ticaretin dengede tutulması gerekmektedir. Dış ticaret açığı oluştuğu anda, belirli bir süre  içerisinde devalüasyon kaçınılmaz hale gelir. Dış ticaret açığı ise, bir ülkenin toplam ithalatının ihracat oranından fazla olmasıdır. Dış ticaret açığı büyüdükçe, ekonomik kriz riski artar. Bu duruma müdahale etmek için devlet, vatandaşın satın alma gücünü düşürerek, ihracatı arttırmaya, ithalatı azaltmaya çalışır. Buna, devalüasyon denir.

Dış ticaret açığının oluşmasıyla, ülkenin para birimi, diğer ülke para birimlerine göre değer kaybeder. Bu durumda, ithal edilen ürünlerin fiyatı artar, ihraç edilen ürünlerin fiyatı ise düşer. Sonuçta, ithalat giderini düşürerek ihracat gelirini artırmak şeklinde bir müdahaleye gerek duyulur.

Dış Ticaret Nedir

Devalüasyon Nasıl Yapılır

Ekonomi, karışık ve oldukça önemli bir kavramdır. Bazı durumlarda ülkelerde çeşitli açılardan ekonomik istikrarsızlık oluşabilir. Devalüasyon, bu istikrarsızlıkları önlemek için yapılan müdahalelerden sadece birisidir. Ancak, ülke ekonomisinin düzene sokulabilmesi ve olası bir krizin önlenmesi için en etkili müdahaledir. Ülke ekonomisinde istikrarı sağlamak için, birçok ülkede pek çok kez bu işlem uygulanmıştır. Ülkemizde de, farklı dönemlerde devalüasyon uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Yapılan her devalüasyon uygulamasından her seferinde olumlu sonuç alınmayabilir ancak, bazı durumlarda ülke ekonomisini kurtarmak için devalüasyon tek çözüm yolu olabilmektedir. Peki devalüasyon nasıl yapılır diyecek olursak, bir ülkenin dış ödemelerinde açıklık tespit edilirse, ekonominin dengeye sokulabilmesi için devlet müdahalesi gerekli hale gelir. Devlet, bunun için ithalatı azaltıp ihracatı arttırmaya çalışır. Sonuçta, ülke gelirinin giderinden daha fazla olması sağlanarak dış ticaretin dengelenmesi için çalışma yapılır. İşte devalüasyon, bu şekilde gerçekleştirilir.

Devalüasyonun Sonuçları

Devalüasyon, ülkeler için olumsuz bir uygulama değildir. Aksine, ekonomiyi düzenleyecek olumlu bir uygulamadır. Devalüasyonun sonuçları neledir? denildiğinde ise;

  • Bu uygulama sonucunda ithalat azalır, ihracat artar.
  • İhracat arttıkça, ülkenin milli geliri de artar.
  • Ülke parasının, diğer ülkelerin parası karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak oluşan dış ticaret açığı kapanır ya da olumsuz sonuçlar doğrumayacak seviyeye getirilir.

Devalüasyon, bir ekonomi terimidir. Bireysel değil, ülke ekonomisini ilgilendiren bir durum olduğu için de, devlet tarafından yapılan bir müdahale şekli olduğu açıkça görülmektedir. Ülkenin ekonomisine yapılan bir müdahale şekli olarak bu uygulama, ülke parası değer kaybetmeye başladığı anda hayata geçirilirse, müdahaleden olumlu sonuç alma şansı artar. Ülke ekonomisinin kötüye gitmesi sonucu, durumu toparlamak için bu yöntem bazen zaruri bir çözüm yolu olabilir.

devalüasyon nedir
devalüasyon nedir

Devalüasyon uygulanmasının yapılabilmesi için, ülke ekonomisinin dış ticaret açığı veriyor olması şarttır. Dış ticaret açık verdikçe, ekonomik istikrar bozulur. Bu durumda devlet, devalüasyon uygulamasına giderek, vatandaşın satın alma gücünü düşürür, ihracatı arttırmaya ithalatı azaltmaya çalışır. Sonuçta, ithal edilen ürünlerin fiyatı arttığı için, satın alma gücü azalır. Bu gelişmeler yaşanırken aynı zamanda, ihraç edilen ürünlerin fiyatı da düşer ve ihracat gelirleri artar. Ülkenin, ithalat giderinin düşmesi,  ihracat gelirinin ise artması sonucunda, ekonomik düzen dengelenir. Devalüasyon, zaman zaman ülkeler için kaçınılmaz hale gelmektedir.

Devalüasyonun Değerlendirilmesi

Ülke ekonomisini kurtarmak ve ekonomik krizin önüne geçmek için uygulanan bu yöntem, doğru şekilde yani yerinde ve zamanında yapılmadır. Arz ve talep dikkate alınarak, profesyonel bir müdahale gerçekleştirilmelidir.

Devalüasyon, ülkeler arasında ekonomik rekabet de oluşturmaktadır. Devalüasyon uygulayan ülkeye, yabancı sermaye girişi artarken, ihracatta da ekonomik bir üstünlük sağlanmış olur.

Bu uygulamaya ilgili ülkenin hükümleri ya da Merkez Bankası tarafından uygulanan bir ekonomi aracıdır da denilebilir. Devletin resmi parasının, diğer devletlerin paraları karşısında değeri düşürülerek, ekonomik dengeyi sağlamaya yarar bir uygulamadır. Son zamanlarda, birçok ülkede bu uygulamaya gidilmiştir. Devalüasyon, sadece bir ülke için geçerli bir uygulama değildir. Tüm ülkeler, ekonomik istikrarsızlık nedeniyle zaman zaman bu yola başvurabilir.

Her ülke, zaman zaman ekonomik dengesizlik yaşayabilir. Gerekli önlem alınmazsa, bu istikrarsızlık ekonomik krize kadar gidebilir. Devalüasyon, ekonomik dengesizliklerde uygulanabilecek en etkili çözüm yollarından birisidir. Ödeme bilançolarında arz ve talep açığı çıkan hükümetler, ekonomiyi düzeltmek adına bir önlem olarak devalüasyona gidebilir. İstikrarlı bir ekonomi için, bir ülkenin toplam değerleri ne kadarsa para arzının da o kadar olması gerekir. Para arzı, toplam değerlerden fazla çıkıyorsa, devlet müdahalesi şarttır. Bu durumda, Merkez Bankası tarafından, karşılıksız para basılır. Bu paraların yüzdesi hesaplanarak da paranın değeri düşürülür. Devalüasyon şeklinde tanımlanan bu uygulama, ülke parasının değer kaybetmesini, yabancı paraların ise değer kazanmasını sağlar. Buna bağlı olarak, satın alma gücü zayıflayan vatandaş, ithal mal alamaz. Dolayısıyla, ithalat azalmış, ihracat artmış olur.

Devalüasyonun temel nedeni, ihracatı arttırmaktır. Çoğu sefer olumlu sonuç veren devalüasyonun, istisnai olarak da olsa, zaman zaman olumsuz sonuçlandığı da olmuştur. Ülkede üretilen malların fiyatı arttığında, yabancı paraların, bu malları satın alma gücünün de arttırılması için bu uygulama yapılır. Ayrıca, enflasyonda dengenin sağlanamadığı durumlarda, devalüasyona gitmek de kaçınılmazdır.

Devalüasyon Nasıl Başarılı Olur

Bu yöntem her ne kadar ekonomik dengeyi sağlayıcı bir uygulama olsa da, başarılı olabilmesi için bazı şartlar gereklidir. Devalüasyondan olumlu sonuç alınabilmesi için öncelikle, enflasyonun düşürülmesi gerekir. Onun haricinde, yabancı ülkelerin de , aynı anda devalüasyona gitmemesi gereklidir. İhraç edilen mallar, talebi arttıracak, dolayısıyla ihracatın artmasına katkı sağlayacak ürünler olmalıdır.

Ülkemizde Gerçekleştirilen Devalüasyonlar

Her ülke gibi, ülkemizde belirli yıllarda devalüasyon uygulamasına gitmiştir. Dış ticaret dengesini sağlayarak, istikrarlı bir ekonomi için yapılan uygulamalardan bahsedelim. Ülkemizde ilk devalüasyon, 1946 tarihinde uygulanmıştır. Peşinden, 1850 ve 1970 tarihlerinde de, iki büyük devalüasyon daha yapılmıştır. 1977, 1978 ve 1979 yıllarında da, arka arkaya düşük oranlarda devalüasyon uygulamalarına gidilmiştir. 1980 ve 1994 tarihlerinde de yapılan devalüasyon uygulaması en son, 2001 tarihinde yapılmıştır.

Devletlerin ayakta durabilmesi için, ekonominin istikrarlı şekilde seyretmesi gerekir. İstikrarlı bir ekonomi ise, dış ticaret dengesinin sağlanmasıyla olur. Ancak, bazı zamanlarda, ülke içindeki toplam ithalatın ihracattan fazla olması, dış ticaret açığının oluşmasına sebep olur. Bunun sonucunda devletler, birtakım önlemlerle ekonomik dengeyi sağlamaya çalışır. Devalüasyon, bu durumda en çok tercih edilen ve başarılı sonuç veren uygulamadır.

Devalüasyon nedir sorusunun kısaca cevabı; bir ülkenin, dış ticaret açığını kapatmak amacıyla para biriminin değerini, yabancı paralara karşı düşürmesidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here