Demagoji Ne Demek, Demagoji Yapmak Nedir

Demagoji Ne Demek, Demagoji Yapmak Nedir
Demagoji Ne Demek, Demagoji Yapmak Nedir

Demagoji ne demek? Günümüzde birçok kişi tarafından anlamı bilinmese de çok sık kullanılan sözcükler yer almaktadır.

Bu sözcüklerden biri de özellikle, son günlerde sıklıkla duymaya başladığımız demagoji sözcüğü. Demagoji nedir ne değildir, kökeni, yaygın kullanımı ve farklı kullanımları ile kısaca anlatımı yazımızın devamında.

Retorik Ne Demek

Demagoji Nedir

Kökeni Yunanca bir kelime olan demagoji, halk anlamına gelen demos ve liderlik yapmak anlamına gelen agogos kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Demagoji kelimesinin konuşma dilimize girmesi ise sözcüğün Fransızca karşılığı olan demagogie kelimesinin Türkçeye uyarlanması ile gerçekleşmiştir.

Laf cambazlığı, laf ebeliği gibi sözcükler Türkçede demagoji kelimesine tam olarak karşılık gelmese de bu kelimeye en yakın anlamdaki sözcüklerdir ve bu kelime yerine de kullanılabilmektedirler.

İlk olarak siyasi alanda karşımıza çıkan bu kavram, günümüzde pek çok farklı alanda da kullanılmaktadır. Demagoji yapmanın yaygın hale geldiği çağımızda insanların ve toplumların hayatının şekillenmesinde demagojinin de büyük bir rolü vardır. Hayatımıza yön vermeye çalışan demagojiyi tam olarak anlayabilmek için sadece kelime anlamını bilmek yeterli değildir. Tam olarak demagoji ne demek anlayabilmek için bu kavramı her yönü ile ele almak gerekir.

İdeoloji Nedir

Demagoji Ne Demek

Bir kişinin, bir grubun veya bir toplumun düşüncelerini değiştirerek durumu kendi lehine çevirebilmek için yapılan kelime oyunlarına demagoji denir. Demagoji yapan kişilere ise demagog denilmektedir.

Üstün hitabet yeteneğine ve propaganda gücüne sahip olmak demagogların yaptıkları demagojilerde hedefe ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır. Demagojide amaç kişileri bilinçlendirmek ve onlara doğruları anlatmak değildir. Tüm bunların aksine kişileri yanıltarak kendi düşüncelerini onlara aşılamak demagojinin temel kuralıdır.

Demagoji yapılırken genellikle ırkçılık, dindarlık ve milli duygular gibi insanları etkileyen kavramlar kullanılarak kişilerin düşünceleri değiştirilmeye çalışılır. Demagoglar, demagoji uygulayacakları kişi ya da topluluğun bilgili ve bilinçli olmasını istemezler. Çünkü bir kişi ne kadar az bilgi sahibi ise o kişiyi yanıltmak o kadar kolaydır. Bu nedenle demagoji yapılırken insanların zayıf yönleri kullanılmaktadır.

demagoji nedir
demagoji nedir

Demagoji geçmişte de günümüzde de en çok siyaset alanında kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü etik bir yöntem olmasa da demagoji kitleleri etkilemede oldukça geçerli bir yöntemdir. Tarihte demagoji yapan yöneticiler incelendiğinde bu yöntem sayesinde başarıya ulaşmış pek çok kişi olduğu görülmektedir. Tarihin başarılı demagoglarına en iyi örnek olacak isimlerden birisi de Alman politikacı Adolf Hitlerdir. Demagoji yapmayı kolaylaştıran birtakım araçlarda bulunmaktadır. Bu araçlardan en etkili olanı ise medyadır. Adolf Hitler kendi döneminde radyoyu kullanarak yaptığı demagojiyi daha fazla kitleye duyurmayı başarmıştır. Günümüzde de medya bir demagojinin kısa süre de daha fazla kişiye ulaşmasında oldukça etkili bir yöntem olarak kullanılabilmektedir.

Demagoji Yapmak

Bu kavram günümüzde yaşamın her alanında kullanılır hale geldi. Karşılıklı tartışma anında taraflardan birinin diğerine bana demagoji yapma dediğini birçok kişi duymuştur. Peki demagoji nasıl yapılır? Demagoji yapmak ne demektir? Günlük yaşamda kullanılan demagoji yapma sözcüğü genellikle tartışma anında araya farklı konuları katarak karşısındaki kişinin aklını karıştırmaya çalışan kişilere kullanılmaktadır. Aslında ufak tartışmalarda yapılan demagoji siyasi alandaki demagojinin daha küçük çaplı halidir.

Fakat demagoji günlük yaşamda herkesin kolaylıkla uygulayabileceği bir yöntem değildir.  Herkes demagoji yapmak istese bile herkes usta bir demagog olamaz. Çünkü bu davranış belirli bir yetenek ve alt yapı gerektirmektedir. İyi bir demagoji yapmak etkili konuşma yapabilmeyi gerektirdiği gibi kolay yalan söyleyebilme yeteneğini de gerektirmektedir. Yalan söylemek iyi bir davranış olmasa da herkes duruma göre kısa süre de inandırıcı bir yalan bulamaz dolayısı ile kötüye kullanılsa bile bu da demagoglarda olması gereken bir yetenektir. Başarıya ulaşılan demagojilerde insanlar kendilerine demagoji uygulandığının farkında olmazlar. İnsanların kendilerine uygulanan demagojinin farkına varabilmeleri için her söylenene inanmak yerine olayları kendilerinin araştırarak öğrenmesi ve bilinçlenmesi gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here