Deccal Ne Demek, Deccal Nedir

Deccal Ne Demek, Deccal Nedir
Deccal Ne Demek, Deccal Nedir

Deccal, nadiren duyulan ve genellikle hakkında sınırlı bilgiye sahip olunan bir terimdir. Hatta birçok kişi bu kelimeyi hayatı boyunca duymamıştır. İlahi bir terimdir ve Hz. Muhammed’in birçok hadisinde bahsettiği bir kavramdır. Dini vecibelerini yerine getirenler bilse de, çoğu kişi ilk duyduğunda deccal nedir diye merak etmektedir. Bu yazımızda, deccal ne demek, ne zaman ortaya çıkacak, alametleri nelerdir gibi merak edilen bu soruların cevabını bulabilirsiniz.

Deccal Ne Demek

Deccal, Peygamber efendimizin (s.a.v) hadislerinde çokça yer verdiği ve kıyamet günü yeryüzüne ineceği belirtilen kıyamet alametlerinden birisidir. Bilindiği üzere, dünyanın bir gün sonu gelecek ve kıyamet kopacak. Kıyamet, denizlerin yanmasından yanardağların patlamasına, yıldızların dökülmesinden şiddetli ve güçlü sarsıntılara kadar birçok alametle kopacak. Deccal, kıyamet gününde şerri ile yeryüzüne ineceği belirtilen ve mekke ile medine hariç tüm dünyaya uğrayacağı söylenen bir varlıktır.

Vuslat ne demek? Öğrenmek için tıklayın.

Deccal Nedir

Dünyanın sonu geldiğinde, kıyametten belirli bir süre önce insanlık için oldukça zor zamanlar başlayacaktır. Yavaş yavaş yağmurlar kesilecek, bitkiler kaybolacaktır. İnsanlar kuraklık ve çaresizlikten ölmeye başlayacaktır. Yerin ve göğün tamamen kuruduğu zamanda, Deccal büyük bir çığlıkla ortaya çıkacak ve kırk günlük bir süre içerisinde yeryüzünde iki şehir hariç basılmadık yer koymacaktır. Ortaya çıktığı zamanda, insanoğlunu akla gelmeyecek ideolojilerle saptıracaktır.

Deccal Nasıl Bir Varlıktır

Deccal, yahudi kökenli bir insandır. Kıyamet zamanı ortaya çıkarak yalan ve fitnelerle insanoğlunu saptırmaya çalışacaktır. Deccalın en önemli özelliği tek gözlü olmasıdır. Hadislerde belirtildiğine göre gür ve kıvırcık saçlı, kuvvetli, sevimsiz ve insanı öldürüp dirilten özelliğe sahiptir. Kıyamet zamanı Hz. İsa ve Hz. Mehdi ile birlikte yeryüzüne inen üç insandan biri olacak olan Deccalin şerrinden insanlığı, Hz. İsa ve Hz. Mehdi’nin koruyacağı söylenmektedir.

Allah-u Teala, kullarını sınamak için gönderdiği bu varlığa inanmayıp, imanından ve inancından sapmayanlar, onun şerrinden korunacaktır. Bu varlık, iman, inanç, insanlık, iyi niyet ve ahlak olmak üzere tüm insani değerleri tahrip edecek kadar kötü bir varlıktır. Deccalin yeryüzüne inişi, insanlık tarihinin en korkunç olaylarından birisi olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenledir ki, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), hadislerinde Deccali ümettine bildirmiş ve sakınmaları konusunda uyarmıştır. Hatta, bu hadislerde, ilk insanın yaratıldığı andan itibaren kıyamet zamanına kadar, insanlık tarihi için bu varlık kadar büyük bir tehlike yoktur denilmektedir. Deccalin yeryüzüne inişi, insanların onun şerrinden korkarak dağlara taşlara kaçamasına sebep olacaktır.

Deccal Nedir
Deccal Nedir

Deccal, Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapça ”decl” sözcüğünden üretilen Deccalin kelime anlamı, arabozucu, karıştırıcı, hilekar, fitneci, gerçek yüzünü gizleyerek insanları kandıran demektir. Hadislerde daha çok, Deccalin yalancı ve insanları kandırarak hakla batılı karıştırıcı özelliğinden bahsedilmekte ve bu konuda ümmet uyarılmaktadır.

Deccal, fitne çeviren ve insanları yolundan saptırmak için dolaplar çeviren bir varlıktır. İnsanlar için en kötü tarafı, iman sahibiymiş gibi görünerek insanların dini inançlarını sarsarak, onların dünya ve ahiret hayatını olumsuz yönde etkilemeye çalışmasıdır.

Deccal Alametleri Nelerdir

Bu varlık, insanlar gibi normal yemek yiyen, saçlı, elli ayaklı bir ademoğludur. Ancak, her yönüyle normal insanlardan ayrılmaktadır. Sevimsiz, iri yarı, çok kuvvetli, tiz sesli, kırmızı yüzlü, çarpık ayaklı, tek gözlü, kısır, kafir ve gençtir. İnsanları öldürüp tekrar diriltme gücüne sahiptir. Ayrıca, daha başka olağanüstü güçleri de bulunmaktadır. Emrettiğinde yağmur yağdırma, topraktan sebze, meyve ve bitki çıkarma, hazine çıkartma güçlerine sahiptir.

Görünüm olarak insan olsa da, onun insanlık tarihi için felaket olarak nitelendirilmesine sebep olacak birçok özelliği vardır. Korkunç eylemlerini ise, ikiyüzlülük ve fitne ile kendi tarafına çekmeyi başardığı komitesiyle birlikte gerçekleştirecektir. Peygamber efendimizin (s.a.v), ümmetine bildirdiği kıyamet alametlerinden birisi ve en korkuncu deccaldir. Deccal, islam dinine göre, yeryüzüne indikten sonra, insanları hak yolundan saptırarak dinsizliğe yöneltecek şeytan diye nitelendirilmektedir.

Deccalin bir diğer ismi de Mesih’tir. Ancak, Mesih’in birbirinden farklı 50 tane anlamı vardır. Yani, mesih doğru söyleyen, iyilik yanlısı anlamlarına da gelmektedir. Mesih İsa (Aleyhisselam) ile Mesih deccal, Allah-u Teala’nın yarattığı ve birbirine tamamen zıt ademoğullarıdır. Mesih İsa Aleyhisselam, insanlara doğru yolu gösteren, fitnelik fesatlık bilmeyen, yalandan ve hilekarlıktan uzak durandır. Mesih deccal ise, insanlık tarihi için gelmiş geçmiş en büyük felakettir. Dünyanın sonu geldiğinde, insanları doğru yoldan saptırmak ve onların ahiret hayatını mahvetmek için binbir tane fitnelik çevirecek olandır.

Deccale mesih denmesinin sebebi, tek gözlü ve tek kaşlı olması ile, yeryüzüne indikten sonra, tüm dünyayı 40 günde dolaşarak şerriyle etkilemedik yer bırakmayacak olmasıdır. Her yönüyle insanlık tarihi için felaket olan ve fitnesinin büyüklüğü ile en büyük kıyamet alametlerinden birisi olan Deccalden, Allah’u Teala’da bahsetmiştir. Önemli noktalarıyla İslam dininin bir özeti niteliğindeki Veda Hutbesi’nde Deccalden bahsetmiş ve Peygamber efendimiz (s.a.v) gibi o da ümmetini Deccale karşı uyarmıştır.

Peygamberler, bu varlığın tehlikesine karşı ümmetini uyarmış, kendileri ise, Deccalin şerrinden Allah’a sığınmışlardır. Deccalin şerri o kadar büyüktür ki, Firavun ve Nemrut gibi dinsizliği program edinen inkarcıların yaptıkları, onun yaptıklarının yarısı bile olamaz denilmektedir. Hadislerden birisinde, Deccalin beraberinde ateş ve su ile ortaya çıkacağı bildirilmektedir. Ancak önemli olan, Deccalin yanında, halkın ateş olarak gördüğü su, su olarak gördüğü ise ateştir. O gün Deccalle karşılaşan, yanındaki ateşe düşmekten korkmasın çünkü o aslında tatlı bir sudur diye bildirilmektedir.

Dini kaynaklarda bahsedilene göre bu varlık, insanlık tarihinin en büyük fitnesidir. Akla gelmeyecek yalanlarla, insanları yanıltmaya ve hakla batılı birbirine karıştırmaya çalışacaktır. Ortaya çıktığında, iman sahibi olanlar onu rahatlıkla tanıyacaktır çünkü Peygamberlerimiz (s.a.v), bu konuda ümmetini uyarmıştır. Deccal, uğradığı her yere, beraberindeki su ve ateşi taşıyacaktır. Suyun ateş görünümünde ateşinde su görünümünde olmasının sebebi, insanları kandırmaya çalışması, ikiyüzlülüğüyle onların hem dünya hem ahiret hayatını mahvetmeye çalışmasındandır.

Bu varlık yeryüzüne indiğinde, Mekke ve Medine hariç, dünyanın her tarafına uğrayacaktır. Bu iki şehre uğrayamamasının sebebi ise, Mekke ve Medine’nin, melekler tarafından korunmasıdır. Deccal, tarafına çekmeyi başardığı kafir ve münafıklar ile, tüm dünyayı gezecek, yalanları ve fitnesiyle insanları din yolundan saptırmaya çalışacaktır. İnsanlık tarihi için en büyük tehlikelerden birisi olmasından dolayı, Peygamber efendimizin (s.a.v) hadisleri aracılığıyla ümmetini uyarmasından yola çıkarak bazı alimler, bu tehlikenin eğitim kurumlarından öğretilmesi için din dersleri kapsamına almıştır.

Genel olarak deccal ne demek sorusu için verilebilecek en net cevap; tüm şerri ve kötülüğüyle ahir zamanda ortaya çıkacak, İnsanoğluna zor zamanlar yaşatacaktır. Deccal, İslam dinine açıkça savaş açarak insanları dinden uzaklaştırmaya çalışacaktır. En kötü yönü de budur. İslam dinine göre Deccalin geleceği, kaçınılmaz bir gerçektir. Rüzgar kadar hızlı olan Deccal, kırk gün içerisinde şerriyle tüm dünyayı etkileyecektir. Bir emriyle yağmur yağdırma, yerden bitki çıkartma, hayvanların sütlerini bollaştırma ve meraları gürleştirme gücüne sahip olacaktır.

İnsanlığı deccalin şerrinden, aynı zamanda yeryüzüne inen Hz. İsa ve Hz. Mehdi koruyacaktır. Hatta Deccali, insanlığı korumak adına Hz. İsa öldürecektir.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.