CRM Ne Demek, CRM Programı Nedir

CRM Ne Demek, CRM Programı Nedir
CRM Ne Demek, CRM Programı Nedir

CRM Nedir

CRM, Müşteri İlişkileri Yönetimi anlamına gelen Customer Relationship Management ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Müşteri İlişkileri Yönetimi, bir işletmenin müşterileri ile nasıl etkileşimde bulunması gerektiğini açıklayan bir yönetim sistemidir. CRM nedir dendiği zaman çoğunlukla müşteriler hakkında bilgi toplamayı amaçlayan bir sistem olduğu düşünür.

Bu doğrudur ama sadece resmin görünen kısmıdır. Sağlam bir Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşterilere daha iyi hizmet vermek için gerekli olan bilgileri toplamak amacı ile teknoloji kullanmayı gerektirir. Yani CRM, bir yandan mevcut müşterilerin beklentilerini anlamak ve daha iyi karşılamak, bir yandan da yeni müşterileri tanımlamak ve kazanmak için eldeki bilgilerin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgilidir.

Agile Nedir

O nedenle etkili bir Müşteri İlişkileri Yönetimi için, şu unsurlar önemlidir:

  • Müşteriler hakkında toplanan bilgiler ile bir veritabanı oluşturmak
  • Veritabanındaki bilgileri doğru analiz etmek
  • Müşterilerin beklentilerini daha iyi karşılamak ve potansiyel müşterileri tanımlamak için analiz sonuçlarından hareketle bir strateji hazırlamak
  • Bu stratejinin etkili olmasını sağlamak

Burada müşteri derken sadece bir mal veya hizmet satın alanlar kastedilmemektedir, müşteri kavaramı içine tedarikçi firmalar, ortaklar, çalışanlar ve yatırımcılar da girmektedir. Bu müşteri gruplarının her birinin, yönetilmesi gereken farklı ihtiyaçları bulunmaktadır.
Kısaca bir CRM işletmelere, müşterilerini tanıma ve anlama ve onların problemlerini ve endişelerini görme fırsatı vermektedir.

Başarılı bir CRM uygulamanın işletmelere sağlayacağı yararlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Müşterilerin tanımlanmış ihtiyaçlarını karşılayan hizmet ve ürünler geliştirmek
  • Alt çizgiyi yükseltmek için en üst sıradaki müşterilere doğru pazarlama stratejileri geliştirmek
  • Müşterilere online destek ve hizmetler sunarak verimliliği arttırmak
  • Satış ve hizmet eğilimleri hakkındaki istatistiksel verilere dayanarak gelecekteki iş ihtiyaçlarını önceden tahmin etmek
  • Online ortamda yeni imkanları yaratarak müşteri tabanını arttırmak

Influencer Marketing Nedir

CRM Ne Demek

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) stratejisi geliştirmek, uzun vadede yararlı olacak bir yatırımdır. İşletmeler bu sayede girişimleri için bir yön belirlemekte ve müşterileri ile daha güçlü ilişkiler kurmaktadır. Bir CRM stratejisi geliştirmenin ilk adımı işletmenin, müşteri profilini tanımlamasıdır. Yani ihtiyaçları nelerdir, memnuniyet düzeyleri nedir ve satın alma kararlarını ne etkiler? Bu süreçte, hedef müşteri kitlesinin bir alt kümesine odaklanmak gerekir. İşletme uzun vadeli büyüme, satış ve kar hedeflerini üst düzeye çıkarmak için, mevcut ve gelecekteki müşterileri ile olan ilişkilerini düzenlemek zorundadır. Ayrıca bunun yanı sıra teknoloji, insan kaynağı ve sahip olunan deneyim ve yeteneklerin iyi değerlendirilmesi gerekir.

Kısaca CRM ne demek merak edenler için, bu sistemin yeni müşteriler yaratmak yanı sıra, mevcut müşteri ilişkilerini de anlama ve geliştirme konusunda çok önemli bir yönetim sistemi olduğunu ve işletmeye ciddi bir rekabet üstünlüğü yarattığını söyleyelim.

Aslında işletmeler yüzyıllardır müşteri ilişkilerini, güven esaslı olarak yönetmektedir. Müşterilerine her zaman özel ilgi göstermişler, onların tercihleri ile ilgili ayrıntıları öğrenmişler ve çoğu zaman kişisel ilişki kurmuşlardır. Ancak bu yöntem sanayi devrimi ile değişmeye başlamıştır. Seri üretim ve kitle iletişimi ve kitle dağıtımı geliştikçe, işletmeler operasyonda verimliliğe odaklanmaya başlamıştır. Bu süreçte işletmeler ile müşteriler arasına, distribütörler, toptancılar ve perakendeci firmalar girmiştir. Bu durum işletmelerin müşterileri ile temasını azaltmış ve ilişkiler olumsuz etkilenmiştir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur. Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, pazarda yoğun rekabet, hizmet sektörünün önem kazanması ve toplam kalite yönetimi programlarının benimsenmesi ile birlikte, CRM önem kazanmıştır.

CRM Yazılımı

Demek ki CRM, Müşteri İlişkileri Yönetimi, işletmelerin müşteri verilerini daha iyi organize etmelerine ve erişmelerine destek olan bir araç, strateji veya süreçtir. Dijital teknolojinin ortaya çıkması ve gelişmesi ile birlikte, müşteri bilgileri bilgisayarlarda depolanan veritabanlarına dönüşmüştür ve CRM uygulaması çok daha karmaşık bir hal almıştır. İşletmenin müşteriler ile olan ilişkilerini yönetmesi, gittikçe zorlaşmıştır. Bugün artık herhangi bir sektörde işletmelerin rekabet edebilmesi için, CRM yazılımı üzerine kurulu güvenilir bir sisteme ihtiyaçları bulunmaktadır.

CRM programı, bir işletmede pazarlamadan satışa ve müşteri hizmetlerine kadar farklı üniteleri birbirine bağlayan ve notlarını, etkinliklerini ve değerlendirmelerini bir sistem içinde düzenleyen bir platformdur. Çalışanlar, ihtiyaç duyduğu gerçek zamanlı müşteri verilerine bu sayede doğrudan ve kolay bir şekilde erişime sahiptir. Bu program, sadece ekipler ve üniteler arasında bir koordinasyona izin vermekle kalmaz, aynı zamanda işletmelerin müşterilerine kadar uzanabilir. Bir CRM programı olmadan bunu yapmak hiç de kolay değildir.

crm nedir
crm nedir

CRM yazılımları, internete ulaşım olan her yerde CRM platformlarının kullanılabilmesine imkan vermektedir.

Yapılan araştırmalara göre entegre CRM platformlarına sahip işletmelerin yüzde 39’u, verilerini bir rekabet avantajı veya stratejik bir varlık olarak görmektedir. Bir CRM sistemi ile işletmeler, potansiyel müşteriler, satış geliri ve müşteriyi elde tutmada önemli başarılar elde etmektedir.

CRM yazılımı, işletmelerin iş süreçlerinin birçoğunu yönetmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, müşteri bilgisi, müşteri etkileşimi, iş bilgilerine erişim, otomatik satışlar, sözleşmeler, pazarlama, müşteri desteği, kontak kişiler, satıcı ilişkileri, çalışanlar, bilgi ve eğitim, varlıklar ve kaynaklar gibi.

CRM yazılımı, yaygın olarak bir işletme ve müşteri ilişkisini yönetmek için kullanılmaktadır. Ancak bunun yanında, iş bağlantılarını, çalışanları, müşterileri, sözleşme kazançlarını ve satış potansiyellerini yönetmek için de kullanılmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here