Bio Nedir, Bio Ne Demek

Bio Nedir, Bio Ne Demek
Bio Nedir, Bio Ne Demek

Bio Nedir

Bio nedir? Bio, Yunancada insan yaşamı anlamına gelen bios kelimesinden türetilmiş bir kelimedir ve canlı organizmalara veya işlemlere ilişkin olarak kullanılan bir önektir. En basit anlamı ile yaşam, canlı ve öz anlamına gelmektedir.

Günümüzde bio kısaltması çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bio nedir sorusunun tek bir cevabı yoktur. Örneğin yakın bir zamanda şöyle bir haber yayınlanmıştı: Başarılı yatırım girişimleri arasında bir bio teknoloji şirketi de bulunmaktadır. Çok geniş kapsamlı bir teknoloji olan biyoteknoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, hücre ve doku biyolojisi kültürü, fizyoloji, biyokimya ve genetik gibi doğa bilimlerinin yanında bilgisayar ve birçok mühendislik dallarından yararlanan, DNA teknolojisi ile bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan maddeleri veya yeterli üretilemeyen ürünleri elde etmek için kullanılan bir teknolojidir. Görüldüğü gibi biyoteknoloji birçok bilimsel disiplin ile ilişki içindedir.

Biyoteknolojiden bahsederken bile biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya gibi farklı bio kavramları geçmektedir. Biyoloji canlı bilimi demektir. Esas olarak canlıları inceleyen bilim dalıdır. Mikrobiyoloji, birçoğu ancak mikroskop altında görülebilen ve mikroorganizma denilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Biyokimya ise, mikroorganizmalar dahil bitki, insan ve hayvanların, kısaca bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlıların yaşamı boyunca devam eden çeşitli kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır. En küçük hücreden gelişmiş organlara kadar bütün canlı dokularını inceleyen ve bunları meydana getiren maddeleri araştıran bilim dalıdır.

Bio nedir?
Bio nedir?

Yine haberlerde, bio telemetri uygulaması sayesinde, uydudan izleme yöntemi ile balık göçü ile ilgili yaşanan sorunların aşılacağı ileri sürülmüştür. Bio telemetri sistemi, esas olarak canlılardan elde edilen verilerin elektronik yoldan başka bir yere iletilmesi anlamına gelmektedir. Aslına bakılırsa bio telemetri uygulamaları biyomedikal mühendisliğinde önemli bir yer tutmaktadır. İşte bir bio uygulaması daha. Biyomedikal mühendisliği, insan ve hayvan sağlığının iyileştirilmesi için mühendislik yöntemlerinin uygulanmasını içermektedir. Modern tıp uygulamalarında artık hastalıkların tanısı, tıbbi görüntülere, biyoelektriksel ve biyokimyasal testlere dayanmaktadır. Bio telemetri sistemlerinde, hasta vücuduna bağlı bulunan ölçüm araçlarından elde edilen veriler, uzaktaki bilgi işlem birimlerine iletmektedir.
Tekrar bio nedir sorusuna dönülecek olursa, yukarıda açıklanan birçok örneğin, temelde canlı yaşamı ile ilgili olduğu açıktır. Bu yüzden, canlı yaşamını ilgilendiren teknolojilerin, bilim dallarının, cihazların ve daha birçok konunun tanımlanmasında kısaca bio öneki kullanılmaktadır.

Bio Ne Demek

Bio konusunda internette bio ne demek şeklinde kısa bir araştırma yapılacak olursa, birçok farklı konu ile karşılaşmak mümkündür. Şimdi kısa açıklamalarla bu tanımlamalara bir bakalım:

 • İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre
 • Bir maddenin var oluşundan yok oluşuna kadar geçen süre
 • Biyoloji ana bilim dalının kısa ismi
 • Biyografinin kısa ismi (insanların yaşam öykülerinin anlatıldığı yazın türü)
 • Çok geniş anlamda yaşam
 • Biyoloji bilimi ve maddeler alanı ile ilgili
 • Bir kişi hakkında, genelde yüz kelimeyi geçmeyen kısa bir yazı
 • Bir sanatçının biyografik geçmişini içeren bir basın açıklaması
 • Anne ve babalar, çocuklar ve kardeşleri ifade eden biyolojik yapı
 • Organik tarım uygulamaları
 • Bir insanın içinde saklı bir güç olarak tanımlanan bio enerji

Bunca farklı kavramı için alan bio konusunda, bio ne demek sorusuna cevap vermek kolay değil elbette. Örneğin son günlerde biyogüvenlik ifadesi sıkça kullanılmaktadır. Biyogüvenlik, genel olarak modern biyoteknolojinin, insan sağlığı ve çevre koşullarına zarar vermeden uygulanmasını sağlamak amacı ile alınması gerekli fonksiyonel ve politik önlemlerin bütününü ifade etmektedir.

Bio ne demek?
Bio ne demek?

Biyogüvenlik çalışmaları, modern biyoteknoloji uygulamalarının özellikle insan ve hayvan sağlığı üzerinde oluşturacağı istenmeyen etkilerin ve olası risklerin tespit edilmesi, bu risklerin ortadan kaldırılması veya riskler gerçekleştiğinde ortaya çıkacak zararın kontrol altına alınması için yapılmaktadır. Bu konuda en tehlikeli çalışmalar gen transferi çalışmalarıdır. Genetiği ile oynamış ürünler (GDO), gelecek için büyük bir bio tehlike yaratmaktadır.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.