Beka Ne Demek, Beka Nedir

Beka Ne Demek, Beka Nedir

Beka ne demek? Farklı kullanımları ve yaygın kullanılan anlamı ile beka nedir? Sözlük anlamı devamlılık, sonsuzluk, kalıcılık olan beka, Arapça kökenli bir sözcüktür. Günlük hayatta kullanımı oldukça yaygındır. Baki ve daimi kelimeleriyle aynı anlamı taşır.

Müstesna Ne Demek

Beka Nedir

Kullanım sıklığına göre bu kelimenin anlamını birçok kişi bilmektedir. Ancak, daha kelimenin kökenine ve kullanım alanlarına dair ayrıntılı bilgi için beka nedir daha detaylı açıklayacak olursak kelime; Arapça artma, kalma, kalıcı olma anlamına gelen bakâ kelimesinden dilimize girmiştir. Sürekliliği olan her şey, bu sözcük ile anlatılabilir. Bu kelime bir şeyin devamlılığından daha çok, Allah’ın varlığının ve birliğinin kalıcı olduğunu anlatmak için kullanılmaktadır. Çünkü sonu olmayan, varlığı sonlanmayacak tek varlık Allah’tır. Bu nedenle, Allah’ın ölümsüzlüğü en güzel şekilde beka kelimesiyle anlatılabilir.

Beka Ne Demek

Beka, eski dönemlerden beri kullanılan bir sözcük olmakla birlikte, sabit ve kalıcı olan varlıkların tanımıdır. Aslında evrende, herşeyin bir sonu, bir bitişi mutlaka vardır. Sonu olmayan tek varlık, Cenab-ı Hak’tır. Bu sözcük, Cenab-ı Hak’kın, varlığının sonsuza dek süreceğinin tanımlanması için kullanılmaktadır. Beka ne demek? sorusuna verilebilecek en güzel cevap, Allahü Teala’nın bir sıfatı olmasıdır. Bu sözcük, Allah’ın varlığının sonsuz olduğunu anlatan sonsuzluk terimidir.

Her ne kadar Allah’ın bir sıfatı olsa da, daimi olan şeyleri anlatmak için de bu kelime kullanılmaktadır. Daimi derken, belirli bir süre devamlılığı olan ya da sabit işlerin, zaman zaman bu sözcük ile karşılandığı görülmektedir. Bir şeyin önceki hali neyse o şekilde devam etmesi, herhangi bir değişime uğramadan varlığını devam ettirmesi, beka kelimesi kullanılarak anlatılır. Mesela; eserleriyle belirli bir döneme damgasını vurmuş önemli kişiler, ölümünden sonra bile varlığını devam ettirecek, değerinden hiçbirşey yitirmeden daima hatırlanacak eserlerin ölümsüzlüğünü tanımlayabilmek ya da anlatabilmek için beka kelimesi sıklıkla kullanılmaktadır.

Temel anlamda Allah’ın varlığının devamı için kullanılan bu kelime, sürekliliği olan birçok varlık için de kullanılmaktadır. Aslında, Allah haricinde herşeyin bir sonu vardır. Tek ölümsüz olan Allah’tır. Ancak, şair, oyuncu ve yazar gibi öldükten sonra eserleriyle anılacak olan yazarlar da ölümsüz olarak nitelendirilmektedir. Yani fiilen varlıkları sonlansa bile, eserleri nesiller boyu önemini yitirmeden anılacaktır. İşte bu durumu ifade etmek için beka kelimesi kullanılmaktadır.

beka ne demek
beka ne demek

Allah kalıcıdır, devletler kalıcıdır, ülkeler lehine yapılan her iş ve eser kalıcıdır. Osmanlı döneminden beri, kalıcılığı etkili şekilde ifade etmek için kullanılan bu sözcük, bazı varlık ve değerlerin daimi olduğunun kabulüdür. Bu kelimeye göre, devamlılığından bahsedilen şey, değişmeden gerçek şekilde varlığını sürdürür.

Var olma, var oluşun sürdürülmesi, sabitlik durumlarının cümle içinde anlatımında kısaca beka kelimesi kullanılır. Bahsedilenlerden özetle bu kelimenin ilk ve temel kullanımı, Allah’ın varlığının devamını tanımlamak içindir. Eş anlamlısı ”Allah bakidir” cümlesi de, bunun bir örneğidir. Aynı şekilde, devletlerin sürekliliğini tanımlamak için de kullanılabilecek en etkili kelimedir. Beka kalıcılıktır, sonsuzluktur. Sonu olmayan her şey, bu kelimeyle ifade edilebilir. Bir şeyin var olmasından öte, varlığını sürdürmesi beka demektir. Dilimizde, her varlığın anlamını karşılamak için bir ya da birden çok kelime kullanılmaktadır. Beka da bunlardan biri olmakla birlikte sözlük anlamı kalıcı olma, süreklilik ve devamlılık ve sabit olmadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.