Astroloji Nedir, Gerçek Mi, Bilimsel Açıklaması

Astroloji Nedir, Gerçek Mi, Bilimsel Açıklaması
Astroloji Nedir, Gerçek Mi, Bilimsel Açıklaması

Astroloji Nedir

Astroloji, gök cisimlerinin insanlar üzerindeki etkilerini belirlemek ve bu belirlemeler doğrultusunda geleceğe dair tahminlerde bulunmak üzere kullanılan bir çeşit falcılıktır. Bir falcılıktan daha da öte, dönemleri inceleyerek, kişilerin hayatlarında en şanslı olduğu zamanları, sıkıntılı dönemler geçireceği zamanları ve planlarına dair gecikmeleri de incelemektedir.

Astrolojiyi takip eden kişiler,  insanların gezegenlerin ve yıldızların kendisi için iyi etkilerinin olduğu dönemlerde karşısına çıkan fırsatları değerlendirirse, hayatında ummadığı kadar başarılı olabileceğini. Aynı şekilde, gezegen ve yıldızların olumlu etkisine bağlı olarak, o dönemde eline geçen fırsatları değerlendiremeyen kişilerin, başarı şansını kaçıracağını iddia eder.

Astroloji Gerçek Mi

Eski dönemlerden günümüze kadar astrolojiyle ilgilenen birçok insan vardır. Buna rağmen çoğu kişi, astroloji gerçek mi diye merak etmektedir. Gökcisimlerinin, insanların kaderinin tahmin edilmesinde önemli etkisinin olması, herkesi şaşırtmaktadır. Bu durumda doğal olarak, astrolojiye ilgi duyanların sayısı artmaktadır. Astrolojiye duyulan merak ve şaşkınlığın artması, herkesin kafasında aynı soru canlandırmaktadır. Astroloji nedir? Gerçek midir yoksa hurafe midir?

Aslında astroloji, hepsinden bir parçanın birleşmesiyle kapsamlı açıklamalarda bulunmak için kullanılan bir kavramdır. Astrolojiye ilgi duyanların sayısı, azımsanmayacak derecede çoktur. Hatta öyle ki, bazı insanlar, yaşamını astrolojiye göre yönlendirmektedir. Astroloji, bazı sembollerin kullanılarak akıl yürütme yöntemiyle, geleceğe dair tahminlerde bulunmaktır. İnsanların ilgisini çekmesi de, kişinin geçmişi ile geleceği hakkında çok rahat tespitlerde bulunulmasından kaynaklanmaktadır.

Astroloji Nedir
Astroloji Nedir

Astrolojinin Tarihçesi

Astrolojini, çok eski dönemlerden beri vardır. İlk olarak Mezopotamya‘da Sümerler tarafından kullanılmaya başlanmış ve Yunanlılar tarafından sürekli geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde ise, falcılıktan daha modern bir kavram olarak kullanılmaktadır. Sümerlerde, dini merasimler sırasında burç kavramları ortaya atılmıştır. Güneşin hareketlerinden yola çıkılarak, gelecekle ilgili yorumlar yapılmıştır. Medeniyetin gelişimi açısından insanlık tarihine hatrı sayılır katkısı bulunan Sümerler, astrolojinin de temellerini atan uygarlıktır.

Eskiden, imkanların kısıtlı olmasından ve korunma gerekliliğinden dolayı birçok inanç vardı. Mesela; eski uygarlıklarda, gökyüzü hareketlerinin doğal afet veya savaş gibi felaketlere işaret ettiği düşünülürdü. Astroloji kavramı da bu noktada ortaya çıkmıştır. Gökcisimlerinin yer olayları üzerindeki etkisine inanan bazı gruplar, bu hareketlerin insanlar üzerinde de etkili olduğunu ortaya atmıştır. O dönemlerde, daha çok elit kesim tarafından benimsenen astroloji kavramı, günümüzde hala daha birçok kişinin ilgisini çekmektedir.

Astrolojinin Bilimsel Açıklaması

Astroloji, insanlık tarihinin çok eski dönemlerinde ortaya atılmış bir kavramdır. Bugünle kıyaslandığında, teknolojik ve bilimsel imkansızlıklar bir yana, insanların yaşamını bile sürdürmesinin zor olduğu dönemlerde, kısıtlı imkanlardan dolayı kullanılmıştır. O dönemlerde bilim gelişmediği için olayları açıklamak ve tahminlerde bulunmak zordu. İnsanlar mecburen, güneş ve gök hareketlerine bağlı olarak bazı yorumlamalarda bulunuyordu. Gezegen ve yıldızlar insanlar için büyük gizem taşıyordu ve bu gökcisimlerinin gelecekle ilgili görevlerinin olduğu düşünülüyordu. İnsanoğlu, varlığını sürdürdüğü her dönemde, etrafta olup biten olayları, bazı temellere dayandırarak açıklama ihtiyacı hissetmiştir. Ancak, her dönemde olayları açıklamak ve yorumlamak için kullanılan teknikler farklılaşmaktadır.

Örneğin; önceleri, deprem, sel ve dolu gibi doğal afetleri tahmin etmek için gökcisimleri kullanılırken, bugün ise günümüz bilimiyle teknolojik gelişmeler kullanılarak daha bilimsel ve gerçekçi tahminlerde bulunulmaktadır. Teknolojinin ve bilimin giderek gelişmesine rağmen astroloji kavramını, oluştuğu günden beri önemini hiç yitirmemiştir. Hatta, astolojinin bir bilim dalı olduğunu ve astrolojiyle ilgilenen, açıklamalarda bulunan kişilerin de birer bilim adamı olduğunu iddia eden insan toplulukları bulunmaktadır. Ancak, insanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri kullanılmasına ve gökcisimleri kullanılarak gelecekle ilgili tahminlerde bulunmaya yaramasına rağmen astroloji bir bilim değildir. Sadece, teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli yöntemleri farklılaşarak, insanların kökeni, ilgi alanları, şanslı dönemleri, şanssız dönemleri, eline geçecek fırsatlar ve gelecekle ilgili ayrıntılı tahminlerde bulunulan bir falcılık türüdür.

Astroloji Neden Bilim Dalı Değil

Astrologlar, astrolojinin bir bilim dalı olduğunu ileri sürmektedir. Buna kanıt olarak da, evrendeki tüm cisimlerin bir çekim gücü olduğunu göstermektedirler. Çünkü, gökcisimlerinin insanlar üzerindeki etkisini araştırırken gezegen ve yıldızların konumunu belirlemek için bilimsel verilerden faydalanmaktadırlar. Buna rağmen, bilim dünyası tarafından astrolojinin bir bilim dalı olduğu kabul edilmemektedir. Çünkü, bir olayın bilimsel gerçekliğe dayandırılabilmesi için, bazı deney yöntemleri kullanılarak somut açıklamalarda bulunulmalıdır. Bu nedenle astroloji bir bilim değil, sadece falcılık diye adlandırılabilecek bir inanç türüdür.

Astrolojinin Günümüzdeki Önemi

Bilim dünyası, astrolojiyi bir bilim dalı olarak kabul etmese de, insanoğlunun tabiatındaki merak duygusu ve geleceğe olan ilgisi, astrolojiye verilen önemin artmasına sebep oluyor. Astrologların, yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini bilimsel verilerden yola çıkarak açıkladığını ileri sürmesi ve insanların geleceğiyle ilgili birçok tahminde bulunması, astrolojiye ilgi duyanların sayısını arttırıyor. Diğer falcılık sanatlarına göre daha gelişmiş olan astrolojiye bu kadar ilgi duyulmasının sebebi, insanların yaşamının dönem dönem incelenmesi ve şanslı, şanssız, kazançlı, riskli ve her açıdan avantajlı dönemlerin belirlenmesidir.

İlginçtir ki, astroloji her dönem, maddi açıdan yüksek gelirli zümrelerin ilgisini çekmiştir. Astrolojiyi kafasında çok farklı bir yere koyanlar, günlük aylık ve yıllık burç yorumlarını düzenli olarak takip etmekte, gazete okurken ilk olarak burç sayfasına göz atmaktadır. Teknolojinin sürekli ilerlemesi ve farklı yöntemlerin kullanılmaya başlanmasıyla astroloji kavramı, önemini arttırarak varlığını sürdürmektedir.

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.