Argüman Ne Demek, Argüman Türkçesi Nedir

Argüman Ne Demek, Argüman Türkçesi Nedir
Argüman Ne Demek, Argüman Türkçesi Nedir

Argüman ne demek? Bu kavram, son zamanlarda özellikle tartışma ortamlarında sıkça duyulan bir kelimedir. TV programları ve benzer ortamlardaki taraflar, ellerindeki argümanları ortaya koyarak, tezlerini savunmaktadırlar! Argüman nedir; tartışma platformlarında tezlerini sunan tarafların ikna için kullanmayı tercih ettiği cümle yapısına, karakter kazandırmak ve farklı delil ve ispatlar ile desteklemek için kullandığı yabancı kökenli kelime, sorunun cevabı olarak verilebilir.

Yabancı kökenli olduğundan, Türk Dil Kurumu sözlüğünde; kanıt olarak yer alır ve kısa tanımı verilen argüman, Fransızcadan “Argument” dilimize ve diğer yabancı dillere yerleşmiş, oldukça eski bir kelimedir.

Retorik Nedir

Argüman Nedir

Daha kapsamlı anlamlarda yüklenen kelime, felsefi ve hukuki kaynaklarda doğrudan ana anlamı ile kullanılabilir. Kanıt, delil, ispat ve iyi sebep olarak, savunulan değerlerin destekleyicisi anlamlarını da taşır (iddia).

Fizik ve matematik bilimleri içerisinde referans ile sağlanan doğrulama noktası şeklinde daha bilimsel kullanımlara da sahip olan bu kelime, Fransızca diline klasik dönem Latince’den (MÖ2-MS6), “argumentum” – “arguere+mentum” kök ve ek bileşimi ile türetilerek yerleşmiştir ve kelimeye ilk dönemlerde yüklenen anlam; kanıtlamak ve ifşa etmek şeklindedir.

Bilimsel tez ve iddialar gibi keskin hatlı savunma konularında, etkin olarak kullanılarak yaygınlaşmış argüman, Fransızca etimolojik kök anlamı, ileriki dönemlerde dil biliminde daha yumuşak kullanımı ile bu günkü halini almış ve Türkçe diline girmiştir. Argüman türkçesi yerine yabancı kökenli orijinal halinin yazılı olarak kabul edilmiş ilk kaynağı, 1937 tarihilidir. Bu tarihten sonra kanun maddelerinde, eğitim kitaplarında, bilimsel araştırmalarda kullanımı sıklaşmıştır.

Paradoks Nedir

Argüman Ne Demek

Etimolojik kökeni MÖ2. yy dayanan argüman ne demek, günümüzde o tarihlerdeki anlamıyla mı kullanılıyor sorularına; bazı lehçe ve dillerde(Latince Kökenli Güney Amerika Bölgesi) evet cevabı verilebilir ancak, Türkçedeki anlamı oldukça şekillendirilmiş olarak kullanılmaktadır. Özellikle hukuk alanı ve diğer bilim dallarındaki anlamları, Türkçe dil uyumuna aykırı olarak, etkileyici yargı ve tespit olarak daha fazla kullanılmaktadır.

Hukukta; delil, nedensel işaret ve gerekçe olarak dayanılan belge anlamlarında kullanılan kelime, fen ve benzer bilimlerde argümantasyon; kuramsal veya deneysel delillerin desteklediği, sosyal etkileşim ve tartışmalar şeklinde kullanılmaktadır. Tartışmalardan kasıt ise belgesel dokümantasyon ile sunulan savları ifade eder. Uzun olarak yüklenmiş bazı anlamlar taşıyan cümlelere; özellikle fen bilimlerindeki referans bilimsel çalışmalar için en kısa anlatım şeklidir. Türkçeye kelime kazandırma ve Türk dilinin yaşatılması bakımından, kurumsal olarak farklı anlatımlarda kullanılması uygun bulunan bu sözcük, en fazla hukuk dilinde kullanılır ancak, terminolojik olarak sınırları bulunur.

Argüman Kelimesinin Türkçesi Nedir

Geçmişi itibariyle farklı anlamlar yüklense de Dilimize Fransızcadan geçmiş olan argüman kelimesinin türkçesi nedir hakkında, bugün sadece Türkçe Sözlüğe bağlı kalınmamaktadır.

argüman nedir
argüman nedir

Özellikle tartışma ortamları ve platformlarında karşıt görüşlerini ortaya deliller ile koyanların tavırları, argüman olarak adlandırılır ancak, bu yaklaşım yanlıştır. Argüman ile tartışmaya aynı anlam yüklenemez. Burada kelimenin özellikle Türkçe anlamının taşıdığı değer, tartışma ortamında tarafların elindeki savlardır. Hukuk terminolojisinde, sav ve iddiaya yüklenen anlam daha kadimdir. Bu sebepten kurulan her cümlede argüman, sav ve iddia kelimeleri aynı yerde kullanılmaz. İddia olarak ortaya konulan kanıt (argüman) ile fikir olarak ileri sürülen sav (argüman) farklı anlamlar taşır.

Türkçenin yapısı bakımından, özellikle yabancı kökenli kelimelerin esnek anlamlar ile kullanılıyor olması, dil zenginliği olarak çok kabul gören bir durum değildir. Sadece yabancı kökenli kelimelerin yazınsal orjin halleri, Türk dil uyumuna uygunsa, Türkçe karşılık türetilmeden sözlükte yer alır. Bu kelimenin Türk dil uyumuna aykırılığı gereği, genel ve yaygın kullanımına karşılık olarak; kanıt, delil ve iddia olarak, TDK ana sözlüğünde yer alması uygun görülmüştür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.