Argo Ne Demek, Argo Kelimeler ve Sözler

Argo Ne Demek, Argo Kelimeler ve Sözler
Argo Ne Demek, Argo Kelimeler ve Sözler

Argo Ne Demek

Toplumdaki belirli bir kesim tarafından benimsenen, sadece belirli bir kesimin anlayabileceği söz ve deyişlere argo denmektedir. Bu sözcük dilimize Fransızca’dan kazandırılmıştır. Argo ne demek daha kapsamlı bakacak olursak:

18. ve 19. Yüzyılda, Paris’teki hırsızlar toplum tarafından anlaşılmamak ve gizli konuşabilmek için kendilerine özgü kavramlar, kelimeler ve deyişler belirlemişlerdir. Daha sonra argo kelimesi, Fransızlar tarafından “Belirli bir ortak amaç etrafında toplanan kişilerin kullandığı, diğer kişilerin anlayamayacağı özel dil” olarak tanımlanmış ve gündelik hayatta yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Lavuk Ne Demek

Günümüzde Türkiye’de, kaba ve ölçüsüz konuşan kişilerin sözleri için bu kavram kullanılmaktadır. Argo ne demek sorusuna ilk cevap veren kişi Ahmet Mithat Efendi olmuştur. 1877 yılında Ahmet Mithat Efendi, eserlerinde ve yazılarında bu kelimenin tanımına ve kökenine yer vermiştir. Dolayısıyla günümüzde bu kavramın Türkiye’de kullanılmasının öncüsü olarak Ahmet Mithat Efendi’yi sayabiliriz.

Bu kavram ana dilden ayrı olarak düşünülemez. Çünkü argo sözler de ana dilden oluşmaktadır. Belirli bir dile ait kavramların farklı şekilde kullanılmasıyla birlikte argo kelimeler ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla ortada bir dil yoksa argo sözcüklerin oluşmasına imkan yoktur. Sadece Türkçe için değil, dünya üzerindeki tüm dillerin kendisine has argoları da vardır. Dolayısıyla bu kavramı, ana dilin bir alt kümesi olarak tanımlayabiliriz.

Argo Kelimeler Nasıl Oluşur

Argo sözler oluşturabilmek için, kelimeleri gerçek anlamının uzağında gizli bir anlam ile yeniden tanımlamak yeterli olacaktır. Gerçek anlamının uzağında demek kelimenin mecaz veya yan anlamda kullanılması anlamına gelmemektedir. Çünkü dilde mecaz ve yan anlamın tanımı yapıldığı için bu şekilde kullanılan kelimeler gizli ve özel bir ifadeyi dile getirmemektedir.

Argo kelimeler, genellikle farklı kökendeki bir kelimeye farklı kökenden ek eklenmesi ile oluşur. Örneğin uydurma kelimesinin argodaki karşılığı atmasyondur. Atmasyon kelimesi, Türkçe “atma” kökü ile Fransızca “sion” ekinin özdeşleşmesiyle oluşturulmuş bir kelimedir. Anlamca “Uydurma, doğru olmayan” anlamına gelen bir sözcüktür. “Argo nedir?” sorusuna net bir cevap veremeyen kişiler, genellikle bu tür sözcükleri kaba kişilerin kullandığı sözcükler olarak ifade ederler. Ancak argonun tanımı kaba konuşma değildir. Bu yüzden bu ayrımı iyi yapmak gerekir. Bu kavram kapsamına giren kelimeler gizli ve toplumdan uzak kullanılan sözcükler olduğu için genellikle kaba kişilerin kullandığı sözcüklerin büyük bir kısmı argodur ancak her kaba söz bu kavram ile nitelendirilemez.

Jargon Nedir

Argo Sözcüklerin Türkiye’deki Kullanımı

Bu kapsama giren kelimeler, Türkiye’de ilk olarak İstanbul’da kullanılmaya başlanmıştır. Gündelik konuşma diline canlılık getirme ve daha samimi bir konuşma ortamı oluşturmak isteyen tulumbacılar, argo kavramların Türkiye’de kullanılmasını sağlayan kişilerdir. Daha sonra bu sözcükler hem İstanbul’da, hem de Türkiye genelinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Sadece gündelik zamanlarda değil, edebi eserlerde de bu tür sözcüklere arada sırada yer verilmektedir. Daha samimi ve hayatın içinden bir edebi hava oluşturmak isteyen yazarlar, eserlerinde argo kavramlara yer vermektedir. Bu tür eserlerde argo kavramlar genellikle köy insanıyla, eğitim almamış kişilerle özdeşleştirilir. Bu tür edebi eserlerde şehirde yaşayan, eğitimli kişiler de genellikle akıcı ve düzgün bir Türkçe kullanmaktadır. Dolayısıyla argo sözler ile köy yaşamı ile şehir yaşamı arasında ince bir çizgi oluşturulmaktadır.

Argo Sözler

Günlük hayatta sürekli argo kelimeler söyleyen, bu tür sözcükler ile cümle kuran kişilerden aşağıdaki sıfatları sıklıkla duyabilirsiniz;

argo ne demek
argo ne demek

Aptal: Aptal kelimesi, Arapçadaki “abdal” kelimesinden türetilen bir sözcüktür. Arapçadaki abdal kelimesi ile günümüzde kullanılan aptal kelimesi arasında bağlayıcı bir ortak nokta bulunmamaktadır. Abdal kelimesi dervişlere söylenirken aptal kelimesi genellikle zekasını kullanamayan, yanlış yapan kişiler için kullanılır.

Embesil: Embesil kelimesi dilimize Fransızcadaki imbecile kelimesinden geçse de kökeni Latince “imbecillus” kelimesidir. Latincede bu kelime sakat, topal anlamına gelir.

Salak: Salak kelimesi herhangi bir dil grubuna ait bir sözcük değildir. Halk arasında sallak; yerinde duramayan, adam gibi hareket etmeyen anlamı taşımaktadır. Ağızdan ağıza dolaşan sallak kelimesi, günümüzde kısalmış ve “salak” haline gelmiştir.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.