Arduino Nedir, Arduino Uno Nedir

Arduino Nedir, Arduino Uno Nedir
Arduino Nedir, Arduino Uno Nedir

Arduino Nedir

Oyuncak bir arabayı bluetooth kullanarak mobil telefon üzerinden hareket ettirebilirsiniz. Ya da Arduino kartı, wifi kartı ve motor kartı ile birlikte bir oyuncak araba yapabilir ve bunu bir laptop üzerinden komutlar vererek yönlendirebilirsiniz. Ya da bir robot yaparak ve içine Arduino kartı takarak bluetooth üzerinden bu robotu yönlendirmeye ne dersiniz? Peki eski bir laptop ekranını monitör olarak kullanmak istemez misiniz? Bütün bunları yapmanın tek yolu bir Arduinonun kartını kullanmaktan geçiyor. Peki tam olarak Arduino nedir? Arduino Uno nedir?

Özellikle elektronik ile ilgili kişiler hemen Arduino nedir diye sorabilir. Buna cevap vermek için önce biraz pogramlama dilinden bahsetmek gerekiyor. Processing, basit bir programlama dilidir. Programlama öğrenmeye başlamak ve Arduinoyla etkileşimli çalışan basit programlar yazmak için bu dil en doğru seçenektir. Hatta birçok kişi için eğlenceli bir hobi bile olabilir.

Raspberry Pi Nedir

2001 yılından beri Processing dili, görsel esaslı geliştirilen basit düzeyde bir programlama ortamı sunmaktadır. Hızlı eskiz çalışmaları yapmak ve prototip çıkarmak için geliştirilen bir dil olmasına rağmen, kısa sürede programlamaya giriş aşamasında eğitim aracı olarak kullanılmaya başlamıştır. Programlama çalışmalarına yeni başlayanlar için son derece basit bir tümleşik geliştirme ortamı sağlamaktadır. Bu tümleşik ortam bir yandan kolay bir programlama öğretirken bir yandan da zengin görseller yaratmaya imkan vermektedir.
Bu özelliklerini ilk duyan kişiler merakla Arduino nedir anlamak isterler.

Bugün çok farklı amaçlarla kullanılabilen bir giriş çıkış kartı olan Arduinolar da, Processing dilinin bir uygulamasını içermektedir. Bu kartlar yazılım ve donanım tabanlı fiziksel bir programlama platformudur, Processing/Wiring progralama dilinin bir uygulamasını içerir. İtalyan elektronik mühendisleri tarafından geliştirilen bu kartlar, açık kaynak kodludur. Meraklı olan kişiler çeşitli baskı devreleri indirmekte ve kendi devrelerini basabilmektedir. Açık kaynak donanım demek, herkesin kullanması için tasarlanan donanım demektir. Meraklı olan herkes bu donanım tasarımı üzerinde çalışabilir, onu değiştirebilir, bir benzerini yapabilir ve satarak kazanç sağlayabilir. Aslında yaratıcılığı arttıran bir uygulamadır.

Arduino kartı, tek başına çalışan interaktif nesneler geliştirmek için kullanılmaktadır. Ama bilgisayar üzerinde çalışan yazılımlara da bağlamak mümkündür.

Bu karttaki mikroişlemci, Wiring tabanlı Arduino programlama diliyle yazılmakta ve bu program Processing tabanlı Arduino yazılım geliştirme ortamı kullanılarak karta yüklenmektedir.

Arduino Nedir
Arduino Nedir

Şimdi kısa başlıklarla Arduinonun özellikleri üzerinde duralım ve bu giriş çıkış kartı ile neler yapılabileceğine bakalım:

 • Arduinoyla, kolayca çevresi ile etkileşime giren sistemler tasarlanabilir
 • Açık kaynaklı bir geliştirme platformudur ve kullanımı son derece basittir
 • Arduinonun kartları üzerinde Atmega firması ürünü 8 ve 32 bit mikrodenetleyiciler yer almaktadır
 • Bu kartların kütüphaneleri yardımı ile bu mikrodenetleyiciler çok kolay bir şekilde programlanabilir
 • Kart üzerinde bulunan analog ve dijital girişler sayesinde bu tür veriler rahatça işlenebilir
 • Dışardaki sensörlerden gelen veriler de kullanılabilir
 • Dışarıya ışık, ses, hareket ve benzeri çıktılar üretmek mümkündür

Kısaca bu kartlara bağlanacak bileşenler ile ona herşeyi yaptırmak mümkündür. Tek gerekli olan şey biraz programlama biraz da elektronik bilgisidir. Bu kartlar aslında elektronik bir beyindir. Beynin yapabildiklerini yapan işlevler gerçekleştirebiliyor. Teknik olarak bir mikrokontrol cihazıdır denebilir. Yapabileceklerinin sınırı hayal gücü ile sınırlıdır. Engelleri farkederek yönünü değiştirebilen robotlar yapılabilir. Hatta eve birinin girdiğini farkeden sensörlerle bir uyarı sistemi kurulabilir, bu sistem wifi aracılığı ile interenete bağlanabilir ve ev sahibine e-mail gönderebilir.

Ancak bu kartları kullanabilmek için biraz elektronik bilgiye sahip olmak gerekiyor. Bu olmadan birşeyler yapmak çok zor. Hazır devreler kullanılacak olsa bile bir yerde tıkanmak kaçınılmazdır. Neticede Arduino, bir dokunuş ile projeleri hayata geçirecek bir cihaz değildir. Bu arada bu kartlar kamera görüntüsü aktarma veya gerçek zamanlı sinyal işleme gibi ağır görevleri yerine getirememektedir. Bunu daha gelişmiş modeli olan Arduino Due kısmen yapabilmektedir. Bir de bu kartlar üzerinde Linux veya Android gibi işletim sistemleri çalışmamaktadır. Bu yapılmak isteniyorsa, Rasperry Pi gibi başka bir kart kullanılabilir.

Bu kartlar üzerinde bulunan pinler yardımı ile kontrol edilebilecek çok sayıda sensör, motor, ışık, buton, ekran ve modül bulunmaktadır. Bu pinleri kontrol edebilmek için kartı USB üzerinden bir bilgisayara bağlamak ve programlamak gerekmektedir. Bu şekilde karta, neyi, ne zaman ve nasıl yapacağı söylenmiş olmaktadır.

Bu kartların üzerine ayrıca birkaç led ışık da bulunmaktadır. Bunlardan biri kartın açık olduğunu gösterirken (on etiketli olan), diğerinin işlevi tamamen kullanıcının tanımlamasına bağlıdır (L etiketli olan). Diğer ledler ise kartın bilgisayar ile bağlı olduğu anlarda seri olarak yanıp sönerler (RX ve TX etiketli olanlar). Bir de kartın üzerinde reset butonu bulunmaktadır.

Bu kartları programlamak için bilgisayara bir USB kablosu ile bağlamak gerekmektedir. Ayrıca bilgisayara Arduinonun yazılımının indirilmiş ve kurulmuş olması gerekmektedir. Arduino’nun programlama dili C ve C++’tan devşirme bir dildir.

Arduinoların üzerinde bir tane Atmel AVR mikrodenetleyici bulunmaktadır (ATmega328, ATmega2560 veya ATmega32u4). Ayrıca programlama ve diğer devrelere bağlanmak için gereken parçalar bulunmaktadır. Bu kartlarda mikrodenetleyiciye daha önce bir bootloader programı yüklenmiş olduğu için programlama için başka bir programlayıcıya ihtiyaç yoktur.

Arduinoların temel bileşenleri şunlardır:

 • Arduinonun geliştirme ortamı
 • Arduino bootloader
 • Arduinonun kütüphaneleri
 • Arduinonun üzerindeki mikrodenetleyici programlayan yazılım
 • Derleyici

Arduino kartı bugün bu kadar fazla tercih ediliyorsa, bunun nedeni en önemli bileşeni olan Arduinonun kütüphaneleridir. Bu kütüphaneler, mikrodenetleyiciler konusunda çok da bilgi sahibi olmadan herkesin programlama yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Arduinonun geliştirme ortamı ile birlikte gelen kütüphanelerin yapısını ve mikrodenetleyicilerin nasıl programlandığını, kodları inceleyerek görmek mümkündür. Arduinonun kütüphaneleri kullanılarak,

 • Çok kolay programlama yapılabilir
 • Analog ve digital sinyaller alınarak işlenebilir
 • Sensörlerden gelen sinyalleri kullanarak, çevresi ile etkileşimde bulunan sistemler ve robotlar tasarlanabilir
 • Projeye uygun şekilde dışarıya ses, hareket ve ışık gibi tepkiler yansıtılabilir

Bu kartların kartların birçok çeşidi bulunmaktadır. İhtiyaca göre bu kartlardan biri seçilebilir. Ayı zamanda Arduino’nun tasarlanmış farklı modülleri de bulunmaktadır. Önemli olan bu kart ve modüllerden birini kullanarak ve hayal gücünü katarak yeni projeler üretmektir. Neticede bu kartlar, interaktif projeler üretmek için elverişlidir. Farklı sensörlerden ve anahtarlardan veri almak ve motorları, ışıkları ya da diğer fiziksel çıkışları kontrol etmek amacı ile kullanılmaktadır. Arduinolu projeler tek başına olabileceği gibi bilgisayardaki bir yazılım ile de haberleşebilir.

Arduinonun en çok tercih edilen kartları şunlardır: Arduino Uno, Arduino Mega 250, Arduino Leonardo. Bütün bu kartlar benzer şekilde programlanabilir, ancak herbirinin farklı özellikleri ve fonksiyonları bulunmaktadır. Örneğin,

 • Arduinonun temel kartı Arduino Unodur, üzerinde 14 dijital giriş çıkış pini, ATmega328 mikrodenetleyici, 6 PWM çıkışı, 6 ADC girişi bulunmaktadır ve 32 KB belleğe sahiptir.
 • Arduino Mega kartında ATmega2560 mikrodenetleyici, 16 ADC girişi, 14 PWM çıkışı, 54 dijital giriş çıkış pini bulunmaktadır ve 256 KB belleğe sahiptir.

Arduino Uno Nedir

Arduino Uno, üzerinde ATmega328 mikrodenetleyici bulunan bir Arduino kartıdır. Arduinoların içinde en fazla talep gören kart budur. Bugünlerde üçüncü sürümü olan Arduino Uno R3 piyasaya sunulmuştur. Bir mikrodenetleyiciyi desteklemek için gereken bütün bileşenleri bu kart kapsamaktadır. Arduino Uno bir bilgisayara bağlanarak ya da bir adaptör veya pil ile çalıştırılabilir. Arduino Uno, bir bilgisayar ile veya bir başka Arduinoyla ya da başka mikro denetleyiciler ile haberleşme özelliklerine sahiptir.

Arduino Uno Nedir
Arduino Uno Nedir

İlk olarak 2010 yılında piyasaya sunulan Arduino Uno kartı daha çok sanatçılar, robot tasarımcıları ve hobi olarak ilgilenen kişiler için tasarlanmıştır.

Arduino Uno kartı ile yukarıda da açıklandığı gibi birçok gelişmiş proje üretmek mümkündür. Kartın çok sayıdaki girdi pinlerine bağlanacak farklı algılayıcılar ile içinde bulunulan ortam izlenebilir, çıktı pinleri kullanılarak ortama ışık, ses veya hareket ile müdahale edilebilir.

Örneğin apartman girişlerinde bulunan posta kutusuna bir zarf düştüğünde, cep telefonuna bir e-posta gönderilebilir. Banyodaki tartı cihazı ölçüm sonrasında cep telefonuna bluetooth ile bir mesaj gönderebilir. Bir robot tasarlanarak belli bir çizgi üzerinde hareket etmesi sağlanabilir. Sensörler sayesinde toprağın belli aralıklarla nem değerleri ölçülebilir ve nem değeri istenen seviyenin altına düştüğü zaman sulama sistemi otomatik olarak devreye sokulabilir. Bisiklet için bir hız göstergesi bile yapılabilir. Hatta bir LED ekranda kayan yazı bile gösterilebilir.

Arduino Uno kartlarının işlevlerini daha fazla arttırmak amacı ile üzerlerine genişleme kartları takılabilir (shields). Örneğin bir ethernet kartı veya bir GSM kartı veya bir touchscreen takılabilir.

Arduino Uno kartı kullanılarak yapılabilecek birkaç proje örneği şunlardır:

 • Robotik uygulamalar
 • Medikal uygulamalar
 • Mekatronik uygulamalar (makine, elektronik, yazılım ve kontrol mühendisliğine dayanan)
 • Mobil uygulamalar
 • Giyilebilir uygulamalar
 • Kablosuz haberleşme uygulamaları
 • Algoritmik uygulamalar
 • RFID uygulaması (radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi)
 • Ev otomasyonu

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.