Apolet Ne Demek, Apolet Nedir

Apolet Ne Demek, Apolet Nedir
Apolet Ne Demek, Apolet Nedir

Apolet Ne Demek

Türk Dil Kurumu tanımlamalarına göre apoletin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Birinci anlamı, orduda askerlerin rütbelerini göstermek için üniformaların omuz kısımlarına takılan, yün veya ipek gibi bir kumaştan yapılan ve üzerinde rütbe işareti bulunan parçadır. İkinci anlamı ise bazen giysilerin omuzlarına süs olarak dikilen parçadır. Apolet kelimesi dilimize Fransızcadan girmiştir. Apolet nedir sorusunu daha kapsamlı ele alırsak:

Fransızcada épaulette kelimesi, omuzluk veya subaylarda rütbeyi belirleyen omuz işareti anlamına gelir. Omuz kelimesinin küçültülmüş hali olan épaul ifadesi ise Latincede kürekçik, kürek kemiği anlamına gelen spathula kelimesinden türemiştir.

Apolet ne demek anlamak için biraz eskilere gitmek gerekiyor. Bugünkü üniformalara benzeyen ilk resmi elbiseleri, on sekizinci yüzyılın ortalarında İngiliz Donanması’na bağlı subay ve askeri öğrenciler giymişlerdir. On sekizinci yüzyılın sonlarına gelince astsubaylar da bu resmi elbiseleri giymişlerdir. Sırma rütbeler de ilk olarak İngiliz Donanması’nda kullanılmıştır. Bu rütbeleri ilk kullananlar amiraller olmuştur.

1827 yılında amiraller altın sırmalı rütbeleri yanı sıra apoletler de kullanmaya başlamıştır. Aynı tarihe albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşılar da sırmalı rütbeler takmışlardır.

Arkasından Amerikan Donanması da İngilizlere özenerek sırma rütbeler ve apoletler kullanmaya başlamıştır.

apolet nedir
apolet nedir

Osmanlı Ordusu’nda askerlerin kıyafetlerinde önemli bir değişiklik Sultan İkinci Mahmut zamanında olmuştur (on dokuzuncu yüzyıl başında). O dönemde Yeniçeri Ocağı kaldırılmış (1826) ve yeni modern bir ordu kurulmuştur. Bu değişimde askerlerin kıyafetleri de değişmiş ve donanma askerleri Avrupa’da olduğu gibi ceket ve pantolon giymeye başlamıştır. Asıl önemlisi Osmanlı Devleti’nde rütbe kullanma geleneği başlamıştır.

Daha sonra Osmanlı Ordusu’nda haki üniformaya geçildiği zaman rütbe ve işaretler de Alman tipi sırmalı omuz apoletleri ve pip’lere dönüşmüştür. Pip’ler, askeri üniforma üzerine rütbeyi göstermek için takılan küçük yuvarlak veya yıldız şekilli bir işarettir. Osmanlı askerleri de bu üniforma yaka işaretlerini (apoletleri) kullanmışlardır.

Apolet Nedir

Temel olarak apolet nedir sorusuna verilecek en kısa cevap omuzluktur. Asker giysilerinin omuz ile giysi yakasının kesiştiği yerde yer alan ve askerin rütbesini ve sınıfını gösteren parçaya apolet denmektedir.

Türk Dil Kurumu, apoleti askerlerin giysilerinde kullanılan bir parça olarak tanımlamıştır. Ancak polislerin kıyafetlerinde de rütbelerini ifade eden apoletler kullanılmaktadır. Apoletlere bakarak polislerin çevik kuvvet, özel harekat, yunus polis, sivil polis, trafik polisi, toplum polisi veya şahin polis sınıfından olup olmadıkları ve rütbeleri anlaşılmaktadır.

Polisler gibi itfaiye çalışanlarının, belediye zabıta görevlilerinin ve özel güvenlik görevlilerinin kıyafetlerinde de yine sınıf ve rütbelerini gösteren apoletler kullanılmaktadır.
Ancak apoletler, bu resmi kullanımları dışında bir de moda dünyasında kullanım alanı bulmuştur. Elbette bir anlam taşımayan bu apoletler, giysiyi tamamlayan hoş bir aksesuar olarak hazır giyim sektöründe yerini almıştır. Aksesuarlar, genelde bunları kullanan kişilerin karakterlerini ele verir. Moda tasarımcıları bunun farkında. Belki de apoletler, bir ölçüde gücün ve üstünlüğün ifadesi olarak kullanılıyor olabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here