13 Rakamı Neden Uğursuz

13 Rakamı Neden Uğursuz
13 Rakamı Neden Uğursuz

Halk arasında, bazı nesne, gün veya sayıların uğursuzluk getirdiğine dair birtakım inanışlar bulunmaktadır. 13 rakamının uğursuz olduğunun düşünülmesi, bu inanışlardan birisidir. 13 rakamı neden uğursuz diye merak edenlere, bu inanışın sebeplerini açıklayalım.

13 Rakamı Neden Uğursuz

13 rakamının uğursuz olduğunu düşünen halk, Hrıstiyan halkıdır. Hristiyanlar tarafından kabul edilen bu inanış, müslümanları da etkilemiştir. Günümüzde birçok insan nedenini bilmeden 13 rakamının uğursuz olduğuna inanmaktadır. Peki 13 rakamı neden uğursuzdur? Hristiyan halkı, 13 rakamının uğursuz olduğuna o kadar inanmıştır ki, otellerde 13. kat ve 13 numaralı oda bulunmadığı gibi, uçaklarda da 13. koltuk sırası yoktur. 13 sayısı neden uğursuz diyenler için, bu inanışın farklı sebeplerini açıklayalım. 13 sayısı, dünyanın çeşitli ülkeleri tarafından uğursuz kabul edilen bir sayıdır.

13 sayısının uğursuz diye kabul edilmesinin temelinde, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önceki son yemeğinde, İsa ve 12 havari olmak üzere toplamda 13 kişinin bulunması yatmaktadır. Buna bağlı olarak hrıstiyanlar arasında, yemekte 13 kişinin bir araya gelmesi durumunda, içlerinden birisinin başına herhangi bir felaket geleceği düşünülür. 13 sayısının uğursuzluğuna inanan hrıstiyan halkı arasında bu inanış giderek körüklendi ve halk, içinde 13 rakamı geçen herşeyin bir felaket getireceğine inandı.

13 Sayısı Neden Uğursuz
13 Sayısı Neden Uğursuz

13 sayısı neden uğursuzdur? Bunun nedeni sadece, Hz. İsa’nın son akşam yemeği değildir. 13 rakamının hrıstiyan halkı tarafından uğursuz olarak kabul edilmesinin farklı nedenleri de bulunmaktadır. Bu nedenlerden de kısaca bahsedelim:

İskandinav mitolojisinde anlatılanlara göre, sevilen bir akşam yemeği verilir. Kötülük tanrısı ise bu yemeğe zorla ve 13. kişi olarak katılır. Aralarında çıkan tartışmada da, sevilen tanrı Balder öldürülür. Kötülük tanrısı, davete zorla katılan 13. tanrı olduğu için ve sevilen tanrıyı öldürdüğü için, 13 rakamı İskandinavya’da temelleri atılmış ve papazlar aracılığıyla hrıstiyanlar arasında yayılmış bir inanış olarak da anlatılmaktadır.

Bir başka inanışa göre de, 13 nisan günü, Fransa kralı, papa ile bir anlaşma yapmış ve birçok şövalye bu anlaşma dahilinde öldürülmüştür. İbraniler, 13 nisan günü gerçekleşen bu olaydan dolayı, 13 rakamını ölümü anımsattığı sebebiyle uğursuz kabul etmektedir.

Dolunayın bir yıl içerisinde 13 kez görülmesi, 13 rakamının uğursuz olduğu inanışının altında yatan sebeplerdendir.

13 rakamının batı ülkeleri tarafından uğursuz olarak kabul edilmesine sebep olan bir diğer olay da, Amerika’da gerçekleşmiştir. ABD’nin, Apollo 13 uçuşuyla, aya planladığı yolculuğun başarısız olması 13 rakamının uğursuz olduğu inancını güçlendirmiştir.

Görüldüğü gibi, 13 rakamının uğursuz kabul edilmesinin sebebi olarak, dünya üzerindeki çeşitli ülkelerde yaşanan efsaneler gösterilmektedir. 13 rakamının uğursuz olduğuna dair birçok efsane bulunsa da, inanışın herkes tarafından bilinen nedeni, Hz. İsa’nın, kendisi dahil 13 kişinin bulunduğu akşam yemeğinin ertesi günü çarmıha gerilmesidir. Bu olay Hristiyan halkını o kadar derinden etkilemiş ki, 13 rakamının uğursuzluğu, günlük işlerine ve inşaat projelerine kadar yansıtılmıştır. Öyle ki bu inanış, binalarda 13. katın bulunmaması, uçaklarda 13 sıra numarasının olmaması ve evlere 13 numarasının verilmemesi gibi yargılara sebep olmuştur.

Dünyanın çeşitli ülkeleri tarafından kabul gören bir inanış olan 13 rakamının uğursuzluğuna müslümanlar inanmasa da, anlatılan hurafelerden etkilenerek 13 rakamını uğursuz kabul eden bir kesim bulunmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.